مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها

نویسندگان

چکیده

بهره‌وری در مراکز اطلاع‌رسانی نتیجه استفاده بهینه و مؤثر از منابع اطلاعاتی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای رضایت کاربران، دلپذیری در محیط کار، و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر می‌باشد که در نهایت، رشد و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، این مراکز نیز از آشنایی با شیوه‌های اندازه‌گیری بهره‌‌وری بی‌نیاز نخواهند بود. بهره‌وری یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد یک نظام است. در دهه‌های اخیر به اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی اهمیتی ویژه داده شده است و تفکر و تلاش برای شناسایی مشکلات و مسائل و راه‌ها و طرح‌های جدید به منظور استفاده مفیدتر و بهتر از منابع، به بهره‌وری تعریف شده است. بهره‌وری، به زبان ساده عبارت است از رابطه بین ستاده‌های یک نظام و نهاده‌های فراهم‌شده برای تولید ستاده‌ها. رابطه علّی بین بسیاری از متغیرها و عوامل مؤثر بر بهره‌وری، بسیار پیچیده است. در یک مرکز اطلاع‌رسانی با توجه به حجم بالای نهاده‌ها، تلاش در جهت افزایش کارآیی و بهره‌وری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Management: Concepts and Application

نویسندگان [English]

  • Reza Basirian Jahromi
  • Hossein Basirian Jahromi
چکیده [English]

  Information Management is the process of information identification, production, classification, storage, dissemination and utilization considering the organizational, cultural, social as well as technological components. Given this, information management would require teamwork and well-defined task description for each and every individual. In order to fulfill their special tasks to secure the four pillars of information management (Production, Organization, Storage and Dissemination and finally application) Information managers are at the mercy of crucial factors such as technology, organization and social-cultural makeup of corporations. The present paper explores the concept of information management and would delve further into strategic information management, personal information management, interpersonal information management as well as effective information management. In the conclusion it would make a case from the standpoint of information ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Information life-cycle management
  • Personal Information management
  • Interpersonal Information Management
  • Strategic Information management
  • Effective Information management