بررسی نظرات یادگیرندگان و مدرسین در مورد دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداری و اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی بین سال‌های 1379 تا 1383

نویسنده

چکیده

آموزش ضمن خدمت از ابزارهای مهم روزآمدسازی توانمندی حرفه‌ای کتابداران و نیروی انسانی متخصص شاغل در نهادهای پژوهشی و آموزشی است. مرکز اطلاعات و مدارک‌ علمی‌ کشاورزی در طول سال‌های 1379 تا 1383، چهل دوره آموزشی ضمن‌خدمت را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. در این پژوهش به بررسی نظرات مدرسین و یادگیرندگان، در مورد این دوره‌ها پرداخته شده است. از جمله نتایج حاصل از این پژوهش رضایت 79 درصد مدرسین از مدیریت زمان در دوره‌ها، نارضایتی 36 درصد مدرسین از وضعیت نور، صدا، گرمایش و سرمایش کلاس‌ها، رضایت 80 درصد یادگیرندگان از نحوه فراخوانی در دوره‌ها، نارضایتی 38 درصد یادگیرندگان از خدمات فوق برنامه و رضایت 85 درصد یادگیرندگان از میزان تسلط و آمادگی مدرسین در امر تدریس در طول دوره‌ها می‌باشد. از جمله پیشنهادها می‌توان به ارائه سرفصل‌های تخصصی‌تر با زمان‌بندی کوتاه‌تر، هماهنگی با گروه‌های تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی در طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی و هماهنگی، ارتباط با مدرسین در زمان‌بندی و اجرای دوره‌ها، ارائه دوره‌های تکمیلی برای دوره‌های برگزارشده و برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌هایی که دارای امکانات لازم هستند، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Opinion of Learners and Instructors Regarding in - service LIS Training Courses Offered by the Agricultural Scientific Information and Documentation Centre (ASIDC)

نویسنده [English]

  • Fardin Kolaian
چکیده [English]

  In-Service training is among the important tools for updating the professional capabilities of librarians and skilled manpower working in research and educational institutions. Agriculture Scientific Information and Documentation Center (ASDIC), during the 2000-2004 periods, offered forty in-service courses. The present paper investigates the views of the instructors and learners participating in these courses. Findings indicate that 79% of instructors were satisfied with courses scheduling while 36% were dissatisfied with lighting, acoustics and air conditionings in the classes. 80% of the learners were satisfied with Courses notifications while 38% were dissatisfied with extracurricular activities. However there was a 85% satisfaction rate regarding the command and preparedness of instructors. The instructors proposed more specialized courses with shorter schedules, higher coordination with specialist groups within ASIDC in design and implementation of courses, as well as coordination with instructors for course scheduling. Learners proposed course follow-ups as well as instruction courses being offered in provinces that are equipped for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LIS education
  • In-service Training
  • Training Performance Evaluation
  • Agriculture Scientific Information and Documentation Center