موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

نویسنده

چکیده

این پژوهش از نوع کاربردی و غیرآزمایشی است و از پرسشنامه برای گرد‌آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نبود یا کمبود تجهیزات و امکانات طراحی‌شده برای سازگاری با فناوری‌های جدید، عدم دسترسی دانشجویان به رایانه و خط ارتباطی مناسب، و مشکلات خاص بسترهای مخابراتی ایران از مهم‌ترین موانع زیرساختی، و عدم امکان برگزاری جلسات آزمایشگاهی از طریق یادگیری الکترونیکی، نبود آموزش برای دانشجویان در زمینه فناوری آموزشی و نبود یا کمبود مشوق‌ها برای تحصیل از طریق الکترونیکی مهم‌ترین موانع اجرایی ـ آموزشی در توسعه فراگیری الکترونیکی هستند. هم‌چنین یافته‌ها نشان می‌دهد که ناکافی بودن اعضای هیئت علمی متخصص در زمینه فناوری‌های آموزشی نوین در حال ظهور، عدم آشنایی برنامه‌ریزان و مسئولان اداری با کاربردهای یادگیری  الکترونیکی و نبود تعهد در اعضای هیئت علمی برای صرف وقت در امر یادگیری با استفاده از فناوری‌ها بااهمیت‌ترین موانع انسانی، و کمبود سرمایه‌گذاری و اعتبارات مورد نیاز، هزینه بالای تجهیزات فناوری آموزشی و هزینه زیاد به روز نمودن مطالب مورد نیاز از مهم‌ترین موانع اعتباری در امر توسعه یادگیری الکترونیکی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barries of Developing E-learning in Agricultural Higher Education: Students Perspective

نویسنده [English]

  • Masoud Rezaei
چکیده [English]

E-learning has now become an accepted and popular method of education and large numbers of universities and other higher education institutions are offering online courses to their students. The present study was carried out with the aim of investigating Barriers of developing e-learning in agricultural higher education. The study was based on descriptive-survey research method and a questionnaire was developed to gather the data. The study population was postgraduate students (M.Sc. and PhD) of faculty of agriculture who were selected by applying purposive sampling technique. Sample size for students was 120 persons. Data were analyzed by using SPSS/WIN software and descriptive and inferential methods were used for the data analysis. The results of the research indicated that four major factors explained 54.38% of variances of barriers of developing e-learning. These factors were executive barriers, human barriers, technical and educational barriers and financial barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Student
  • e-learning
  • barrier