دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 58، تیر 1388 
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

صفحه 5-28

سیروس علیدوستی؛ پرویز شهریاری؛ محمود خسروجردی؛ فرهاد شیرانی؛ حمیده بیرامی


مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک

صفحه 103-126

صدرا احمدی؛ محمد ابویی اردکان؛ علیرضا طالب پور