مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک

نویسندگان

چکیده

  یکی از پرجاذبه‌ترین زمینه‌ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب‌وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان‌ها باید به‌نبال راهکاری برای تصمیم‌گیری در راستای بهینه‌سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه‌یافتگی خود را در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با شناسایی عوامل مؤثر در رشد این رویکرد، به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت خود بپردازند. در این مقاله هدف آن است که با استفاده از ابزارهای فازی، به ساخت و توسعه مدل‌های هوشمند در جهت تعیین وضعیت موجود سازمان و تصمیم‌گیری مدیران برای بهبود این وضعیت پرداخته شود. به این منظور برای مدل‌سازی این عوامل و میزان تأثیر آن‌ها، ابتدا با بررسی پژوهش‌های پیشین، عوامل مؤثر در توسعه رویکرد کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی، و سپس با استفاده از نظر متخصصین و به‌کارگیری روش دلفی، این عوامل دسته‌بندی شدند. در ادامه با استفاده از مدل «اف‌سی‌ام» به ترسیم روابط علت و معلولی میان عوامل و نمایش نوع و نحوه تأثیر عوامل بر یکدیگر پرداخته شده.‌    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Model for Measuring Organization Maturity in E-Business

نویسندگان [English]

  • Sadra Ahmadi
  • Mohamad Abuei Ardakan
  • Alireza Talebpour
چکیده [English]

E-Business is one of the most fascinating areas of information Technology. Managers should seek out means for making decision towards optimizing resource development in this area in order to control their expense and capital allocations at a higher, strategic level. To do this, manager must first identify their level of e-business development and plan to improve the status quo by identifying factors contributing to the growth in this approach. The present paper aims to construct and develop intelligent models for determining the organization status quo and management decision-making towards improving the situation using fuzzy [logic] tools. Thus for modeling these factors and their impact, the contributing factors in development of e-business approaches were identified by literature survey. These were later categorized using Delphi Method. Furthermore the FCM model was used to graphically illustrate the causal relationships among factors, including the mode and means of their mutual impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Logic, Causal Chart, FCM
  • Decision-Making, E-Business