توسعۀ بهینۀ پرسش‌های جستجو با استفاده از اصطلاحنامه پیوسته «اریک» و تأثیر آن در مانعیت نتایج و زمان جستجوی‌ کاربر

نویسنده

چکیده

توسعۀ پرسش جستجو با هدف بهبود نتایج مرتبط یا به‌دست آوردن منابع مناسب برای پژوهش‌های کنونی یا آتی است و بیش‌تر هنگامی رخ می‌دهد که کاربران از نتایج جستجوی خود راضی نیستند یا نتایج کافی به‌دست نیاورده‌اند. ابزارهای کنترل زبان و در رأس آن‌ها اصطلاحنامه‌های پیوسته از منابع توسعه پرسش جستجو به‌شمار می‌روند. بر این اساس این مقاله تلاشی برای نشان‌دادن تأثیر استفاده از اصطلاحات اصطلاحنامۀ اریک در توسعۀ بهینۀ پرسش‌های جستجو به روش تجربی است. برای اجرا از پرسشنامه «سنجش اولیه مهارت‌های جستجو در اینترنت»، نرم‌افزار Track4Win، و اصطلاحنامه اریک (وابسته به پایگاه اطلاعاتی اریک) به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد. مقایسۀ مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون جستجوی دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که استفاده از اصطلاحنامۀ پیوستۀ اریک در بهبود پرسش‌ها و زمان جستجو نقش بسزایی دارد و استفاده از اصطلاحات اعم، اخص، و وابسته اصطلاحنامه، دقت بازیابی را تغییر می‌دهد. همچنین استفاده از اصطلاحات اعم و وابسته اصطلاحنامه، زمان‌ جستجو را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimized Expansion of Search Queries Using ERIC Online Thesaurus and its Impact on Precision of Outcome and User’s Search Time

نویسنده [English]

  • Fakhorsadat Mohamadi
چکیده [English]

Expansion of search query is aimed at improving the relevant [search] results or acquiring appropriate sources for current or future research. It takes place when users are dissatisfied with their search results or have obtained insufficient results. Vocabulary control tools headed by online thesauri are among the resources used for expanding search query. The present paper attempts to empirically demonstrate the impact of using terms from ERIC Online Thesaurus [ERICOT] in expanding search queries. Comparison of searches conducted by both test and control groups during pre- and post-test demonstrated that using ERICOT played a significant role in improving the search questions and duration. Using broader, narrower and related terms found in the thesaurus altered the precision of retrieval. Using broader and related terms increased the search time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search Queries Improvement
  • ERIC Online Thesaurus
  • ERIC Database
  • Relevancy
  • precision
  • Search Duration