بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین‌کتابخانه‌ای در ایران

نویسنده

چکیده

خدمات تحویل مدرک در ایران با استفاده از یک پرسشنامه شامل هشت سؤال بسته و دو سؤال باز که به مراکز امانت‌بین‌کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک ایران ارسال گردید، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج  این پژوهش، 5/57 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور استفاده می‌نمایند و 5/97‌ درصد این مراکز هم در زمینه خدمات تحویل مدرک داخل کشور فعالیت می‌نمایند. 8/58 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی استفاده‌کننده از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور، از مرکز تهیه مدرک کتابخانه بریتانیا استفاده می‌نمایند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران هم با تهیه اطلاعات برای 39 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی، بیشترین خدمات را در بین مراکز داخلی تحویل مدرک، ارائه می‌نماید. هنوز 7/42 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از پست برای جابه‌جایی مدارک استفاده می‌نمایند. از میان منابع اطلاعاتی مورد استفاده در خدمات تحویل مدرک، مقالات مجلات 3/61 درصد از درخواست‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بالأخره تنگناها و پیشنهادهای این مراکز در زمینه ارائه خدمات تحویل مدرک، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Document Delivery and Interlibrary Loan in Iran: A Situation Report

نویسنده [English]

  • Gholam Haidar
چکیده [English]

Iranian document delivery services were surveyed using a questionnaire consisting of 8 closed and two open questions, circulated to interlibrary loan and document delivery centers in Iran. 57.5% of the libraries and information centers queried use document delivery services outside Iran. 97.5% of the population studied are also active in document delivery services in Iran. 58.8% use British Library Document Supply Center for their foreign document delivery requirements. Iranian Scientific Information and Documentation Center stands out as providing most services among Iranian document delivery centers. It provides information to 39% of libraries and information centers in Iran. 42.7% of Iranian libraries and information centers still employ the postal service for their document deliveries. Of the information resources used in document delivery services, journal article reprints constitutes 61.3% of the requests. The paper assesses the bottlenecks perceived and suggestions offered by these centers in the area of document delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document Delivery Services
  • interlibrary loan
  • suggestion and pitfalls
  • Iran