کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی

نویسنده

چکیده

خواندن یا افزودن اطلاعات به متن در نوشته‌ها به کارشنشانه‌هایی که برای سهولت می‌برند، جزئی از نظام گسترده نشانه‌ها است که بشر برای ایجاد ارتباط از آن استفاده می‌کند. نشانه‌ها علائمی ذاتاً بی‌معنی هستند که افراد بشر، برحسب قرارداد و توافق، آنها را معنی‌دار کرده‌اند. ویرگول و نقطه و نقطه‌ویرگول و علامت سئوال و قلاب بخشی از نشانه‌هایی هستند که در خط به کار می‌روند. کاربرد این نشانه‌ها در همه زبانهای دنیا یکسان نیست. یعنی این نشانه‌ای جهانی، بستگی به کاربرد آنها در رسم‌الخط‌های متفاوت، تفاوتهایی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. از طرفی کاربرد نشانه‌ها در رسم‌الخط‌های واحد نیز گاه با هم متفاوت است. کاربرد نابجا یا چندگانه نشانه‌ها ممکن است در کار ارتباط اختلال ایجاد کند. یکسان‌سازی کاربرد رسم‌الخط، اطلاعات واحدی را به خواننده می‌رساند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punctuation in Persian

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Samaei
چکیده [English]

The set of graphic signs, used in the written language, are a part of the general sign system. The meaning of signs is determined in society by convention, parenthesis, quotation marks, pair of commas, question marks, exclamation marks, apostrophe, period, brackets, colon, dash, hyphen and solidus are the usual signs of punctuation, these signs signal certain important grammatical and attitudinal contrasts, its function are to separate units in a linear sequence, to indicate when one unit is included within another and to mark a specific grammatical function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punctuation
  • Sign systems
  • Graphic signs
  • Written languages