دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، مهر 1382 
چشم اندازهایی بر وب‌سنجی

صفحه 64-86

لُنارت بجورن بُرن؛ پیتر اینگورسن


وب سایت‌های تحویل مدرک

صفحه 82-89

نیل جاکوبز؛ جنی چمبرز؛ آن موریس