استانداردهای سواد اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

مأموریت اصلی مؤسسات آموزش عالی، تربیت یادگیرندگان مادام‌العمر است. با این فرض که افراد دارای قابلیتها و توانایی‌های ذهنی استدلال و تفکر انتقادی هستند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باید در طول دوره‌ها و دروس دانشگاهی به دانشجویان به عنوان عضوی از جامعه و همچنین شهروندان مطلع بیاموزند که چگونه یاد بگیرند. سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری مادام‌العمر می‌باشد. برای سنجش میزان سواد اطلاعاتی افراد لازم است استانداردهایی تعیین گردد. یکی از استانداردهای تعیین شده برای سنجش سواد اطلاعاتی «استانداردهای قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی»1 است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. استانداردها همچنین شامل فهرستی از بازده‌ها برای سنجش پیشرفت دانشجویان در کسب سواد اطلاعاتی است. این بازده‌ها به عنوان راهنما برای استادان، کتابداران و سایر کسانی که دنبال روشهایی برای اندازه‌گیری یادگیری دانشجویان در زمینه سواد اطلاعاتی هستند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Literacy standards

نویسنده [English]

  • E. Zamani
چکیده [English]

Developing lifelong learners is the central mission of higher education institution. Presumably, those individuals have the intellectual abilities of reasoning and critical thinking. Through colleges’ and universities’ carriers, students as informed citizens and members of communities, learning how to learn. Information literacy is a key of lifelong learning. For assessing the information literacy of individuals, standards should be determined. Information Literacy Competency Standards for Higher Education is one of these standards that are going to be discussed in this paper. The standards included a list of outcomes for assessing student progress toward information literacy. These outcomes serve as guidelines for faculty, librarians, and others who are working to develop assessment instruments for information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy Standards
  • Competency Standards
  • Higher Education
  • assessment instruments
  • Information Technology
  • Information literacy
  • Information and communication technology
  • Pedagogy