بهینه‌سازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی

نویسنده

چکیده

از کامپیوتر برای رده‌بندی و ذخیره اطلاعات مرسوم شده است. با توجهشامروزه استفاده به انبوه اطلاعات موجود در شبکه‌ها از جمله اینترنت، و ساختمند نبودن اطلاعات، نیاز به بازیابی خودکار اطلاعات بیشتر گردیده است. با توجه به تنوع اطلاعات موجود در شبکه و ناهمگن بودن مدارک ایجاد درخواست برای کاربران ساده نیست و در بسیاری از موارد نیازمند اصلاح بوسیله شخص خبره می‌باشد. منظور از هوشمندسازی سیستم بازیابی اطلاعات، سیستمی است که محتوای مدرک و درخواست را درک کند. و با توجه به دانش زمینه، کاربر را در یافتن اطلاعات موردنیاز، راهنمایی نماید. در بسیاری از سیستمهای تجاری، فهرست‌گذاری موضوعی، انجام شده است. یکی از کاربردهای چنین سیستمی استفاده از فهرست موضوعی و آموزش شبکه عصبی برای بهینه‌سازی درخواست کاربر می‌باشد. اصول این سیستم شباهت جواب درخواستهای مشابه است، بنابراین سیستم هوشمند بردار درخواست کاربر را طوری تغییر می‌دهد تا با دانش موجود در مجموعه بهترین جواب بدست‌ آید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Query Refinement with Intelligent Retrieval Method based on Neural Network

نویسنده [English]

  • M.B Dastgheib
چکیده [English]

Today usage of computer as a tool in information technology and clustering information is common, so we must note that information on the networks like Internet is in vast domain, and unstructured, so we need use an automated method to retrieve and cluster information. Because of vast domain of information on the network, it may be very hard for end user to build a refine query, so in many times it must be changed by an expert person on the domain knowledge. Intelligent Information Retrieval System, is a tool that understands concepts of the domain knowledge, document and queries. In many business systems, we have a page directory of clustered information, so one of applications of this directory is learning the neural network to refine the user queries. Goal of system is that, relevant queries have same response, so intelligent system will transform user query such that, matches with local and background knowledge of the collection.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text Information Retrieval
  • Neural network
  • Intelligent Information Retrieval
  • and Query Refinement