چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)

نویسنده

چکیده

با عنایت و استعانت از پروردگار متعال, چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی را در محدوده زمانی یک ساله فعالیت‌های انجمن جهت آگاهی اعضاء و همکاران کتابدار به اطلاع‌ می‌رساند. آنچه از فعالیت‌های مشروحه انجمن در نیمه نخست گزارش مشهود است,‌ مبتنی بر عملکرد ساختاری انجمن در نیمه دوم سال 1381 در زمینه ارتباط با سازمانها و تأکید بر زیر ساخت‌های انجمن است, از آن جمله تأکید بر حرکتهای آموزشی, گرد‌همایی‌ها, و مذاکره با سازمانهای مختلف در خصوص فعالیت‌های زیر بنایی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی. بخش دوم فعالیت‌های گزارش مشتمل بر فعالیت‌های جاری نیمه نخست سال 1382, حاوی فرآیند و پیگیری اموری جاری انجمن شامل تشکیل کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای مختلف و توسعه شاخه‌های انجمن در استانهای خراسان و اصفهان می‌باشد. چهارمین گزارش, همچون گزارشهای پیشین مبتنی بر گزیده‌ای از صورتجلسات انجمن از بیست و ششمین تا سی و پنجمین جلسه بوده, هر چند از تبیین برخی صورتجلسات به جهت فقدان نکات اهم اجتناب شده است. در گزینش این صورتجلسات, به سه حوزه در سطح عملکرد ملی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی توجه بیشتری شده است: الف. فعالیت‌های آموزشی ب ـ فعالیت‌های پژوهشی ج ـ دیدگاه‌های عمومی انجمن در حوزه مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور. بیست و هفتمین جلسه : 17/8/1381 جلسه با پیشنهادات آقای دکتر ... درباره ملاقات با آقای ملک احمدی رئیس هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی «کشور» و محورهای گفتگو آغاز شد. دکتر ... پیشنهاد کردند محورهای بحث با آقای ملک احمدی در زمینه‌های ذیل باشد: فعالیت‌های پژوهشی . برگزاری همایشهای مشترک. انتشارات مرتبط با رشته‌کتابداری و اطلاع‌رسانی ... کارگاه‌های آموزشی برای کتابداران... برگزاری همایش‌های مشترک با حمایت مالی انجمن ... ایجاد کمیته مشترک و عضویت کتابخانه‌های عمومی در این انجمن . ـ‌ آقای ... پیشنهاد دادند که برای تشویق کتابداران یک «سلسه» کار مثل برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آموزش تا شرح درس نو به صورت مأموریت انجمن درآید. ـ آقای دکتر... نظر دادند که محورها باید استاندارد شود و یکی از نقشهای مهم انجمن را موظف کردن مسئولین برای استخدام کتابدار متخصص در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانستند. ـ مقرر شد عناوین طرحهای اجرایی لازم, پس از تعیین عنوان دقیق و بودجه مورد نیاز در خبرنامه انجمن آگهی شود تا افراد داوطلب انجام طرح اعلام آمادگی کنند. ـ مقرر شد که نامه اول اسفند برای پیگیری روز کتابدار آماده و نظرات ادغام شود. ـ‌ مقرر شد طرح کتابخانه‌های مساجد . . . پیگیری شود. ـ مقرر شد که در یکی از جلسات از یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن کتابداری پزشکی دعوت به عمل آید. بیست و هشتمین جلسه : 14/8/1381 جلسه با حضور آقای دکتر مزینانی نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی به منظور گفتگوی دو جانبه بین این انجمن و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تشکیل شد. آقای دکتر ... ضمن تأیید سخنان ... در مورد اینکه حتماً باید انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی را زنده کرد, فرمودند: صلاح در این است که این انجمن از لحاظ حقوقی مستقل عمل کند و به لحاظ عملیاتی یک کمیته مشترک با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تشکیل دهند. سی‌امین جلسه : 14/12/1381 موضوع بحث در این جلسه چگونگی تلاش بیشتر برای جذب کتابداران به انجمن و عضوگیری در سطح وسیع‌تر بود که بدین منظور پیشنهادات متعددی در این زمینه ارائه شد. از جمله آن می‌توان به شناساندن بیشتر انجمن به شخصیتهای کتابدار..., اجرای سمینارهای مشترک با دانشگاه‌های کشور... اشاره کرد. ـ مقرر گردید که نامه به مدیران گروه به منظور تشکیل اولین جلسه بازنگری گروههای آموزشی به سرپرستی آقای ... به تمام سطح کشور فاکس شود. ـ مقرر گردید آقای ... برای کارت عضویت اقدام بفرمایند. ـ مقرر گردید خانم... و آقای ... به عنوان رابط گروههای آموزشی کتابداری با گروه‌ها و دانشجویان ارتباط برقرار کنند. ـ‌ مقرر گردید برای انتشار فصلنامه « انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران » بعد از ثبت انجمن اقدام شود. سی و یکمین جلسه: 27/1/1382 در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ... در مورد فعالیت‌ بیشتر انجمن در زمینه عضو‌گیری سازمانی تأکید کردند. بعد از آن آقای ... گزارش بودجه سال 1381 را ارائه دادند و فرمودند بیشترین صرف هزینه در سال 1381 به منظور خرید وسایل مورد نیاز اعم از کامپیوتر،‌ دستگاه زیراکس، ضبط صوت، میز، وسایل تحریر بوده است. در ساعت 2:45 جناب آقای محسنی از نشر کتابدار که مهمان انجمن بودند تشریف آوردند و طی محاسبه‌ای که بین اعضای هیأت مدیره و آقای محسنی انجام گرفت، ایشان در زمینه موارد گوناگون از جمله چاپ انتشار ویژه‌نامه, و دیگر همکاریهای ممکن اعلام همکاری کردند. ـ در ساعت 3:30 سرکار خانم رهادوست به جلسه پیوستند. از ایشان دعوت شده بود که نظرات خود را درباره کارکرد انجمن اظهار دارند. ایشان ضمن ارائه بیان مطالبی که در این زمینه تهیه کرده بودند, نکات مثبت و منفی را ذکر کرده و راهکارهایی برای آن پیشنهاد کردند. سی و دومین جلسه : 17/2/1382 مباحث مطرح شده در جلسه: ـ تماس با مدیران گروه برای شرکت در سمینار. ـ گزارش امور مالی توسط آقای ... ارائه شد. ـ مقرر گردید با آقای دکتر غریبی در مورد انتشارات انجمن تماس گرفته شود. مقرر گردید گزارش سالیانه توسط مسئولیتهای هر گروه تهیه شود: پژوهش,‌آموزش, و کمیته بازنگری. سی و سومین جلسه: 12/3/1382 جلسه با سخنان دکتر .. در مورد سمینار دانشجویی آغاز شد, در ادامه از آقای دکتر ... خواستند که در مورد تشکیل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی (شاخه اصفهان) توضیح دهند. دکتر... ابتدا در مورد کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گزارش مختصری دادند و بعد از آن در مورد تشکیل مجمع عمومی انجمن توضیحات لازم را ارائه دادند. در ادامه دکتر ... نیز گزارش سفر خود را به اصفهان و تفاهم‌های دو جانبه در مورد همایش مشترک سازمان فرهنگی ـ رفاهی اصفهان با انجمن ... دادند. دکتر ... بر تقویت کمیته‌های فرعی انجمن تأکید کردند. ـ مقرر گردید که هزینه‌های کلاسهای آموزشی به حساب انجمن واریز شود. سی‌و چهارمین جلسه: 4/4/1382 جلسه با سخنان دکتر ... آغاز شد. طرح نامه تشکر خانم نوش‌آفرین انصاری و صحبت ایشان در مورد میز گرد « بومی سازی حرفه کتابداری در ایران» و گسترش آن به کتابخانه‌های روستایی ... و با تأکید بر اینکه انجمن باید به آن توجه کند. ـ آقای دکتر ... طی گزارشی کوتاه وضعیت و نحوه هزینه کمکها به کتابخانه‌ ملی افغانستان را به اطلاع هیأت مدیره رساندند و گفتند, امیدوارند مبلغی حدود 6.000.000 ریال یا 010/0 مبالغ به عنوان کمک به انجمن برسد. همچنین قرار شد انجمن نیز در صورت امکان برنامه‌هایی برای کتابدارانی که از افغانستان برای شرکت در کلاس و بازدید از کتابخانه‌ها و ... به ایران خواهند آمد داشته باشند. مقرر گردید به پیشنهاد آقای ... یک کارگاه آموزشی در شهریور ماه به کمک کتابخانه مجلس در مورد مارک برگزار شود. سی‌و پنجمین جلسه: 14/5/1382 در ابتدای جلسه دکتر... در مورد طرح پژوهشی قابل اجرا صحبت کردند که در راستای آن مقرر گردید که موضوعات متفاوت در زمینه کتابداری با عنوان طرح پژوهشی یا پایان‌نامه که به اهداف انجمن کمک می‌کند مورد حمایت قرار گیرد و تا سقف صد و پنجاه الی دویست هزار تومان بابت پشتیبانی از طرحهای مذکور پرداخت شود. موضوع بعدی مورد بحث در جلسه حق عضویت‌های سازمانی بود که مقرر گردید که حق عضویت هر سازمان با توجه به شرایط آن سازمان مربوطه توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تعیین گردد. در مورد فصلنامه انجمن قرار شد که سر دبیر و مدیر مسئول تعیین شود و‌ آقای ... به علت ساکن بودن « در تهران» و سابقه کار طولانی برای این کار پیشنهاد شدند و در دستور کار جلسه آینده قرار گرفت. ـ مقرر گردید که مجموعه مقالات و کارهای انجام شده در انجمن به چاپ برسد و پیگیری آن بر عهده آقای ... خواهد بود. ـ در مورد درخواست بانک کشاورزی مبنی بر همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با آن مرکز برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی, ضمن اعلام وقت کافی از طرف انجمن برای انجام این کار, قرار شد که به سازمانهایی که در این رابطه کار می‌کنند معرفی شوند. سی و ششمین جلسه: 10/6/1382 ـ‌ در این جلسه آقای ... در مورد تشکیل, چگونگی, کیفیت, و کمیت کلاسهای مارک که توسط انجمن برگزار شده بود گزارش مبسوط و مفصلی ارائه دادند. ـ بحث بعدی در مورد ایجاد یک خط‌مشی برای فراهم‌آوری منابع چند رسانه‌ای در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و گذاشتن این طرح پیشنهادی روی وب سایت بود. ـ مبحث بعدی طرح پیشنهادی دکتر مهراد مبنی بر چاپ یک نشریه مشترک بین کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز و انجمن کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران بود. دکتر ... پیشنهاد دادند که مجوز نشریه با نام انجمن گرفته شود و هر شماره با همکاری یک کتابخانه یا دانشگاه منتشر شود و ضمن اینکه عملاً گرفتن نشریه با مجوز مشترک امکان ندارد. ـ مقرر گردید که در خبرنامه اعلام شود که چنانچه کسی مایل به ارسال مقاله به مجامع بین‌المللی بود انجمن همکاری لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد.