اطلاع‌رسانی گزینشی- رویکرد هزاره سوم

نویسنده

چکیده

اطلاعات در دنیای امروز یا عصر اطلاعات دارای ویژگی‌ها و خصایصی است که به اعتبار آن می‌توان وضعیت مطلوب آینده را ترسیم کرد. پراکندگی جغرافیایی، انبوهی، سرعت روزآمدی، تنوع موضوعی اطلاعات، بین رشته‌ای‌ها و تنوع زبانی از اهم مسایلی است که مقوله اطلاعات، امروزه با آن روبه‌رو است. حرکت اطلاعات در روند تبدیل به دانش در مسیر اخص‌گرایی، جامعه اطلاعاتی امروز را تحت سه مقوله اطلاع‌سازها، اطلاع‌پردازها و اطلاع‌خواه‌ها مشخص می‌شود نیازمند برنامه‌ریزی خاصی می‌کند. بررسی مسیر تولید و تولد روش‌ها، ابزار، اندیشه‌ها و روندهای اشاعه اطلاعات از نظرگاه تاریخی، منجر به دستیابی رویکردهای اطلاعاتی خاصی در عصر حاضر از جمله حرکت به سمت تخصصی شدن، خودکارسازی، کیفیت‌گرایی، اطلاعات ناب، جلوگیری از ریزش کاذب و اطلاع‌رسانی گزینشی شده و پیش‌بینی می‌شود هزاره سوم هزاره اطلاع‌رسانی گزینشی در مفهوم خاص آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selective information in the third millenium

نویسنده [English]

  • M.S.Biglou
چکیده [English]

nformation nowadays or information era enjoys features and characteristics by which the desirable situation in future can be drawn. Geographical varieties, abundance, updating rate, the variety of information subjects, interdisciplinary and language diversity are among the important issues that information is facing today. Information movement in becoming knowledge through specificity requires the information society that is determined under information providers, information processors and information seekers to have special planning. Analysis of the creation and birth of these procedures, devices, information dissemination, procedures and theories with a historical viewpoint have led to the achievement of special information approaches in the present day such as moving towards specificity, automation, quality orientation, genune information, preventing false drop andselective information. It is predicated that the third millennium will be the millennium of selective information in it’s real sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Information era
  • interdisciplinary
  • Selective information
  • Current Awareness Services
  • Current Contents Services
  • SDI