بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب

نویسنده

چکیده

در این پژوهش به منظور شناسایی امکانات سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب و تهیه راهنمای این سایتها با استفاده از چک لیست و از طریق جستجو در اینترنت به شناسایی و مقایسه امکانات سایتهای کتابخانه‌ها پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد از مجموع 49 سایت از نظر مکان استقرار مؤسسات حامی سایتها 73 درصد یعنی 36 مورد از مؤسسات در تهران مستقر هستند. پنجاه و یک درصد از سایتها دارای اپک می‌باشند. دوازده درصد از سایتهای دارای اپک از نرم افزار سیمرغ بهره برده‌اند. چهل و هفت درصد ازمؤسسات دارای سایت کتابخانه دانشگاهی هستند و 45 درصد از سایتها فاقد صفحه و راهنمای فارسی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

  A Survey of Iranian Libraries web sites

نویسنده [English]

  • F. Kulaijan
چکیده [English]

Describes the results of survey on 49 Iranian libraries web sites based on a prepared check list. In terms of geographical location in Iran, 73 percent of libraries web sites were in Tehran. 47 perecent of surveyed libraries were belong to Iranian universities. 51 percent of libraries web sites have online catalog (OPAC). 12 percent of libraries OPAC use Simorgh, Web-based library software. Among libraries web sites, 45 percent had no Persian page or interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian libraries
  • Iranian institutes
  • Iranian universities
  • Iranian websites
  • OPACs
  • Persian library softwares