بررسی‌ میزان‌ تولید مقالات‌ ایرانیان‌ در زمینه‌ علوم‌ پایه

نویسنده

چکیده

این‌ پژوهش‌ با هدف‌ سنجش‌ میزان‌ حضور ایرانیان‌ در «نمایه‌نامه‌ استنادی‌ علوم‌» در سال‌های‌ 1993 تا 1997 اجرا شده‌ است‌ و تلاش‌ گردیده‌ در آن‌، تصویری‌ عینی‌ از فعالیتهای‌ علمی‌ در سطح‌ ایران‌ و جهان‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور تولید اطلاعات‌ علمی‌ ایرانیان‌ در قالب‌ مقالات‌ و در زمینه‌ علوم‌ پایه‌ از «نمایه‌نامه‌ استنادی‌ علوم‌» استخراج‌ شده‌ و وضعیت‌ ایران‌ با جهان‌ مقایسه‌ شده است‌.نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از این‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهد یکد هم‌ درصد از تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌ جهان‌ به‌ ایران‌ اختصاص‌ دارد. بیش‌ از نیمی‌ از فعالیت‌های‌ علمی‌ ایرانیان‌ (8/52 درصد) در زمینه‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌ بوده‌ است‌ که‌ از بین‌ رشته‌های‌ مختلف‌ علوم‌ پایه‌، رشت ه‌ شیمی‌ با داشتن‌ 23/55 درصد از کل‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌، بیش‌ترین‌ تعداد مقالات‌ علوم‌ پایه‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد. بعد از آن‌ به‌ ترتیب‌ 91/25 درصد مقالات‌ در زمینه‌ فیزیک‌، 29/12 درصد در زمینه‌ ریاضی‌، 99/4 درصد در زمینه‌ زیست‌شناسی‌ و 58/1 درصد زمین‌شناسی‌ می‌باشند. به‌ تفکیک‌ رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ سهم‌ ایران‌ در جهان‌، 14/0 درصد در شیمی‌، 087/0 درصد در فیزیک‌، 17/0 درصد در ریاضی‌، 02/0 درصد در زیست‌شناسی‌ و 063/0 درصد در زمین‌شناسی‌ می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Study of article output by Iraninan Authors in Basic Sciences using Science Citation Index

نویسنده [English]

  • Sekineh Ensafi
چکیده [English]

The present article studies the appearnace of Iranian authors in SCI database for the 1993-1997 period. It tries to present an actual picture of scientific activities in Iran and the world. For this purpose, scientific information of Iranian origin in form of articles dealing with basic sciences, were extracted. Irans position has been compared with the rest of the world. It was found that 0.1 percent of basic sciences articles propduced in the world belong to Iranians. More than half (52.1%) of Iraninan scientific activities has been in the area of production of article in basic sciences. Of these, Chemistry, with 55.23 percent has the highest share. Article dealing whit physics (25.91%), Mathematics (12.29%), Biology (4.99%), and Geology (1.58%) follow suite. Based on basic sciences disciplines, Iran share of the world production of article in basic sciences is, 0.14 in Chemistry, 0.087 percent in Physics, 0.17 perecent in Mathematics, 0.087 percent in Mathematics, 0.02 percent in Biology, and 0.063 percent in Geology.