برنامه‌ درسی‌ اطلاع‌رسانی‌ در کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و در حال‌ توسعه

نویسنده

چکیده

اطلاع‌رسانی‌ اساساً بین‌ رشته‌ای‌ است‌ و همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در انتقال‌ اطلاعات‌ دخالت‌ دارند، از تولیدکننده‌ تا مصرف‌کننده‌، شامل‌ می‌شود. برنامه‌ درسی‌ باید به‌ تمام‌ اجزای‌ این‌ چرخه‌ انتقال‌ اطلاعاتی‌ بپردازد، زیرا که‌ تمام‌ آن‌ها با یکدیگر تعامل‌ دارند و آگاهی‌ از این‌ تعاملات‌ در طراحی‌ و مدیریت‌ کارآمد خدمات‌ اطلاعاتی‌ اهمیت‌ دارد....