پست الکترونیکی و اشاعهء اطلاعات

نویسنده

چکیده

 پست الکترونیکی به عنوان یک ابزرا مهم ارتباطی, جایگاه ویژه‌ای در زندگی امروزهء ما یافته. این وسیلهء ارتباطی به علت سهولت, سرعت و هزینهء نسبتاً پایی آن توسط بسیاری از سازمانها و افراد و از جمله کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به خدمت گرفته شده. این مقاله به معرفی و نحوهء کار با ابزارهایی چون گروههای مباحثه, گروههای خبری و فهرست (لیست) پستی که از طریق پست الکترونیکی به اشاعه اطلاعات در میان کاربران می‌پردازند, اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Mail and Information Dissemination

نویسنده [English]

  • Javad Bshiri
چکیده [English]

E-mail has come to occupy a special niche in our daily life as an important communication tool. Its Speed ease and relatively low cost has led to its adoption by many organizations and individuals including Libraries and information services. The present article engages in introducing tools such as discussion groups news groups and mailing lists using e-mail as means for information dissemination.

دوره 15، شماره 3
فروردین 1379
صفحه 65-73
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401