دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، فروردین 1379 
خدمات اطلاعات فناوری

صفحه 7-23

محمدنقی مهدوی


ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی

صفحه 31-41

محسن حاجی‌زین‌العابدینی؛ سیروس داودزاده؛ مریم عبدالهی؛ زین‌العابدین یوسفی‌نژاد


مقدمه‌ای بر فراداد

صفحه 55-64

نادر نقشینه