چهل و نهمین گردهمایی علمی بین المللی اطلاع رسانی فید, هند

نویسنده

چکیده

تاریخچه گردهمایی فدراسیون بین المللی اطلاع رسانی فید در سال 1895 با نام «مؤسسه بین المللی کتابشناسی»تأسیس گردید. این سازمان در سال 1941 به «فدراسیون بین المللی دکومانتاسیون» موسوم گردید و در سال 1986 نام خود را به «فدراسیون بین المللی اطلاعات و سندداری» تغییر داد. هرچند هم افراد و هم سازمان ها می توانند عضو این سازمان بشوند, ولی اعضای اصلی آن را نمایندگان ملی سازمان های اطلاع رسانی دنیا و مؤسسات پژوهشی فعال در زمینه دکومانتاسیون تشکیل می دهند. از فعالیت های عمده این سازمان, گسترش و تدوین رده بندی دهدهی جهانی UPC و تضمین قراردادهای بین المللی گوناگون در زمینه اطلاع رسانی از طریق کمیته های منطقه‌ای, کنفرانس های بین المللی و انتشارات می باشد.