نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

“ژاک ایلول” فیلسوف فرانسوی (1964) می گوید: “فن آوری, انسان – یعنی خالق خود – را تا حد چرخ دنده ای در خدمت کلان ماشین های جهانی پایین آورده است.” تلاش هایی برای بحث درباره جنبه های اجتماعی – فرهنگی حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی انجام شده است. این مقاله به طورخاص به وجه منفی جامعه اطلاعاتی می پردازد.