هوش مصنوعی و سیستم های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

هوش مصنوعی زیر نظام علوم رایانه است که بر درک و اجرای فرآیندهایی همچون منطق, و یادگیری مهارتهای جدید و تطبیق با شرایط موجود و حل مسائل, استوار است. این عمل با استنتاج روش هایی که از قبل به سیستم داده شده صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها