تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش تلاش شده با بررسی تعداد 617 , 22 رکورد حوزه کشاورزی که در پایگاه «وب‌آوساینس» در محدوده زمانی 2000 تا 2008 نمایه شده­اند و با استفاده از فنون تحلیل استنادی، نویسندگان و مؤسسات کلیدی و میزان همکاری گروهی بین آنان، مجلات هسته، نرخ رشد تولیدات علمی، قالب و زبان انتشارات، و کشورهای پیشرو در این حوزه مشخص شوند و نقشه تاریخ‌نگاشتی علم کشاورزی ترسیم گردد. محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات برای این سال‌ها، عدد 7% را نشان داد. بررسی نوع مدارک نشان داد که مجموع 617 , 22 رکورد، در 15 نوع قالب مختلف ارائه شده­اند. این رکورد­ها به 25 زبان زنده دنیا و با همکاری 173 کشور به رشته تحریر درآمده‌اند. تمامی مقالات کشاورزی بازیابی‌شده از پایگاه «وب‌آوساینس» در 3256 مجله منتشر گردیده و از سوی 852 , 14 مؤسسه مختلف ارسال شده­اند. تعداد 655 , 51 نویسنده از سال 2000 تا 2008، مقالات خود را در حوزه کشاورزی به رشته تحریر درآورده و در پایگاه «آی‌اس‌آی» به ثبت رسانده­اند و در کل تعداد 381 , 658 منبع را مورد استناد قرار داده­اند. خوشه­های شکل‌گرفته در نقشه تاریخ­نگاشتی بر اساس LCS و GCS نیز شامل 5 خوشه بود.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis and Histographic Outline of Scientific Output in Agriculture Using Science Citation Index (2000-2008)

نویسندگان [English]

  • Mitra Pashootanizadeh 1
  • Farideh Osareh 2
1
2
چکیده [English]

The present investigation, by reviewing 22,617 records indexed between 2000 and 2008 in the Web of Science database and employing citation analysis methods attempts to identify key authors and institutes and their degree of collaboration, core journals, rate of scientific output, publishing forms and languages and leading countries in this field. It also attempts to draw a histographic outline of the agricultural science. The average annual growth in publications for the period studied was shown to be seven percent. Total of 22,617 records were presented in 15 different formats in 25 languages. 173 countries were involved. All agricultural articles retrieved from WOS had been submitted from 14,852 institutes and published in 3252 journals. 51,655 authors were identified who had cited 658381 sources. The clusters formed in the histographic outline based on LCS and GCS also included five clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometry
  • citation analysis
  • Agricultural Scientific Output
  • Agriculture Science Structure
  • Web of Science
  • Histographic Outline