بررسی عناصر ابرداده‌ای موجود در صفحات وب حاصل از جستجو در موتورهای جستجوی عمومی

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

در پژوهش حاضر 90 صفحه وب از طریق جستجو در موتورهای جستجوی عمومی (گوگل، یاهو، و ام‌اس‌ان) به عنوان نمونه انتخاب شدند و میزان حضور عناصر ابرداده‌ای (هسته دابلین و ابرنشانه‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن) در این صفحات و وجود رابطه معنادار بین حضور عناصر ابرداده‌ای و نوع موتور جستجو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان‌دهنده حضور بسیار کم عناصر ابرداده‌ای هسته دابلین و ابرنشانه‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن در صفحات بازیابی شده می‌باشد، که بیانگر کاربرد بسیار کم عناصر ابرداده‌ای در صفحات وب است. به‌علاوه، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد رابطه معناداری بین نوع موتور جستجو و حضور عناصر ابرداده‌ای وجود ندارد، و این بدان معنا است که موتورهای جستجو از نظر لحاظ کردن ابرداده‌ها در بازیابی منابع وب، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Metadata Elements within the Web Pages Resulting from Searching in General Search Engines

نویسندگان [English]

 • Sima Shafi’ie Alavijeh
 • Amir Ghaebi
 • Saied Rezaie Sharifabadi
چکیده [English]

The present investigation was aimed to study the scope of presence of Dublin Core metadata elements and HTML meta tags in web pages. Ninety web pages were chosen by searching general search engines (Google, Yahoo and MSN). The scope of metadata elements (Dublin Core and HTML Meta tags) present in these pages as well as existence of a significant correlation between presence of meta elements and type of search engines were investigated. Findings indicated very low presence of both Dublin Core metadata elements and HTML meta tags in the pages retrieved which in turn illustrates the very low usage of meta data elements in web pages. Furthermore, findings indicated that there are no significant correlation between the type of search engine used and presence of metadata elements. From the standpoint of including metadata in retrieval of web sources, search engines do not significantly differ from one another.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metadata Element
 • Dublin Core
 • HTML Meta Tags
 • General Search Engines
 • Google
 • Yahoo
 • MSN
 • Web Pages