روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84

نویسندگان

چکیده

  در این بررسی، روش‌های تحقیق به چهار گروه تاریخی، توصیفی پیمایشی، تجربی، و مروری تقسیم شدند. فراوانی هر یک از روش‌های تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق (جنسیت، مقطع تحصیلی، استنادها، بازه زمانی، و رشته تحصیلی) محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل جنسیت در انتخاب روش تحقیق پایان‌نامه‌ها بی‌اثر بوده. مقطع تحصیلی (جز در دانشکده پرستاری و مامایی) عامل مؤثر در انتخاب روش تحقیق در دیگر دانشکده‌ها می‌باشد. همچنین انواع استناد (کتاب، مجله، منابع پیوسته، و دیگر منابع غیرچاپی) به‌عنوان عامل مؤثر دیگر در گرایش روش‌های تحقیق به سمت خاص، شناسایی شدند. عامل زمان نیز (جز در دانشکده بهداشت و تغذیه) در دیگر دانشکده‌ها، در انتخاب روش تحقیق، مؤثر بود. و بالأخره رشته‌های تحصیلی مورد بررسی نیز با توجه به ماهیت تحقیقاتی متفاوت آن‌ها، بر گرایش روش‌های تحقیق به سمت و سوی مختلف، اثرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of research methods used in the dissertations of graduates from Tabriz University of Medical Sciences (Assistantship, MD, Board and MSc) for the years 1996-2006

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani
  • Dawood Husseini-Nassab
  • Behrooz Niknafs
چکیده [English]

  The present study seeks to examine the status of research methods employed in dissertations submitted by graduates of Tabriz University of Medical Sciences. The study also examined the impact factors. Using content analysis, the research methods were divided into four groups: historical, descriptive, empirical and literature review. The distributions for each method were calculated on the basis of gender, graduate level, citations, time frame and fields of study. Samples were chosen randomly from among the dissertations available at faculty libraries at TUMS. 390 dissertations were selected. Findings demonstrated that gender did not influence the choice of research method. With exception of Nursing faculty, graduate level proved to be an prominent factor when choosing research method. All types of citations (books, journals, online and non-printed sources) were identified as another significant factor impacting pushing towards any given research method. With exception of Hygiene and Food Faculty, the time factor affected the research method selection process as well. Finally, given their different research characteristics, the field of studies investigated also contributed to both the scope and direction of research methods chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research method
  • Graduate and post-graduate dissertation
  • citations
  • Medical Sciences
  • Tabriz University of medical sciences