دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، اسفند 1388 
یاداشت سردبیر

صفحه 167-168

رحمت‌الله فتاحی


فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش

صفحه 317-330

نادیا حاجی‌عزیزی؛ محدثه دخت‌عصمتی؛ شیما مرادی