تطابق رابط ‏گرافیکی کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏یابی الیس

نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین میزان همخوانی محیط رابط پایگاه‌ها‏ی اطلاعاتی «ابسکو»، «امرالد»، «پروکوئست»، و «ساینس دایرکت» با عناصر رفتار اطلاع‏یابی مدل «الیس» است که عبارت‌اند از: شروع، پیوند‏یابی، مرور، تمایز، بازبینی، و استخراج. پژوهشگران با استفاده از روش مشاهده مستقیم و استفاده از یک سیاهه بازبینی به بررسی میزان پشتیبانی محیط رابط پایگاه‏های مورد بررسی از کارکردهای عناصر این مدل پرداخت. نتایج نشان داد که در طراحی رابط‏کاربر پایگاه‌ها‏ی مورد بررسی، عناصر رفتار اطلاع‏یابی مدل الیس کم‌تر مورد توجه واقع شده‏‏اند. ازجمله عنصر «شروع»، «پیوند‏یابی» و «تمایز» تا حدودی به‌وسیله برخی از محیط‌های رابط‏کاربر پایگاه‌های مورد بررسی حمایت می‏‏شوند؛ ‏اما دیگر عناصر رفتار اطلاع‏یابی (تورق، بازنگری، و استخراج) در ساختار رابط‏کاربر این پایگاه‌ها ‏‏لحاظ نشده‏‏اند. به‌طورکلی میزان مطابقت و همخوانی رابط‏کاربر پایگاه‌ها‏ی اطلاعاتی با عناصر رفتار اطلاع‏یابی الیس در حد متوسط است. بنابراین، استفاده از این عناصر در طراحی و ارزیابی محیط رابط می‏‏تو‏‏اند تأثیر زیادی بر بهینه‏شدن محیط رابط پایگاه‌های اطلاعاتی و درنتیجه بر فرآیند جستجو و بازیابی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Database Graphic User Interface correspondence with Ellis Information Seeking behavior Model

نویسندگان [English]

  • Muhammad Azami
  • Rahmatullah Fatahi
چکیده [English]

  Graphic User interface serves as a bridge between man and databases. Its primary purpose is to assist uses by establishing interaction with computer systems. Database user interface designers have seldom focused on the impact of user information seeking behaviors on the database user interface structures. Therefore, it is crucial to incorporate the user information seeking behavior within database software design as well as analyzing their impact on upgrade and optimization of user interface environment. The present study intends to determine the degree of correspondence of database interface with information seeking behavioral components of Ellis’ model. The component studied starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring and extracting. Investigators employed direct observation method, using a checklist, in order to see how much the database interfaces support these components. Results indicated that the information seeking behavior components outlined by Ellis Model are not fully considered in database user interface design. Some of the components such as starting, chaining and differentiation were to some extent supported by some of database user interfaces studied. However elements such as browsing, monitoring and extracting have not been incorporated within the user interface structures of these databases. On the whole, the degree of correspondence and correlation of database user interfaces with Ellis information seeking components is about average. Therefore incorporating these elements in design and evaluation of user interface environment could have high impact on better optimization of database interface environment and consequently the very process of search and retrieval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Information seeking behavior
  • databases
  • Ellis Model