فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

  فراموشی سازمانی، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود. فراموشی سازمانی با پویایی دانش مرتبط است و در یادگیری سازمانی، ضروری است که برای همگامی با محیط کنونی، برنامه‌های جدید و روندهای اجرایی استاندارد اتخاذ شوند. در این مسیر، توجه به فراموشی سازمانی می‌تواند در موفقیت برنامه‌های یادگیری سازمانی، مؤثر باشد. در این مقاله، پس از پرداختن به مفاهیمی چون دانش سازمانی و یادگیری سازمانی، به فراموشی سازمانی و نقش آن در سازمان‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Blockout: A novel Approach in Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Nadia Haji-Azizi
  • Mohaddeseh Dokht-Esmati
  • Shima Moradi
چکیده [English]

  Organizational blockout is the ability to remove obsolescence and inefficient knowledge and is considered to comprise an important part of knowledge dynamics within organizations. Organization Blockout is closely linked with knowledge dynamics. For keeping pace with present environment, organizational learning needs to adopt new programs and standard procedures. To this end, focus on organizational blockout could have impact on the success of organizational learning programs. Following a brief discourse on concepts such as organizational knowledge and learning organizations, the paper discusses organizational blockout and its role in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational knowledge
  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • Organization learning
  • organizational blockout
  • libraries