امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی

نویسندگان

چکیده

  در پژوهش حاضر، مجموعه­ای برابر با 64 فراموتور جستجو شناسایی، و در نهایت 19 فراموتوری که رایگان، قابل دسترس، و سازگار با اهداف پژوهش بودند به‌عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، یک سیاهه وارسی محقق­ساخته مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، مشخص شد که کلیه 19 فراموتور مورد بررسی از عملگر AND (و)، جستجوی عبارتی، تنظیم تعداد نتایج در هر صفحه، حفظ سؤال جستجوشده، و راهنمای کمکی برخوردارند؛ اما امکانات جستجوی کلمات فرامتنی در سایت‌ها و نمایش حجم صفحات جستجوشده در هیچ فراموتوری مشاهده نشد. همچنین امکاناتی از قبیل کوتاه­سازی، جستجوی کلیدواژه‌ها در عنوان و آدرس سایت، و نیز نمایش مختصری از متن، در حد بالایی (در 18 فراموتور جستجو) پشتیبانی می­شود. سیاهه وارسی به‌کاررفته در این پژوهش می­تواند به‌منزله یک مدل در جهت مطالعه امکانات جستجو در موتورهای جستجو، کتابخانه­های دیجیتال، و دیگر ابزارهای جستجو در اینترنت، توسط دیگر محققین به‌کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison of Search capabilities of Web-based Meta-Search Engines: A Checklist Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Isfandiyari Moghadam
  • Zohreh Bahari Mova’fagh
چکیده [English]

  The present investigation concerns evaluation, comparison and analysis of search options existing within web-based meta-search engines. 64 meta-search engines were identified. 19 meta-search engines that were free, accessible and compatible with the objectives of the present study were selected. An author’s constructed check list was used for data collection. Findings indicated that all meta-search engines studied used the AND operator, phrase search, number of results displayed setting, previous search query storage and help tutorials. Nevertheless, none of them demonstrated any search options for hypertext searching and displaying the size of the pages searched. 94.7% support features such as truncation, keywords in title and URL search and text summary display. The checklist used in the study could serve as a model for investigating search options in search engines, digital libraries and other internet search tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web
  • Search Engines
  • meta-search engines
  • GUI
  • search options