مطالعه وضعیت وب سایت های دانشگاه های برتر کشورهای جهان اسلام: یک مطالعه وب سنجی

نویسندگان

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

چکیده

با توجه به اهمیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی، هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های برتر کشورهای جهان اسلام از نظر شاخص‌های وب‌سنجی بوده است. داده‌های پژوهش حاضر از موتور جستجوی آلتاویستا و وب‌سایت وب‌سنجی استخراج گردیده است. در این مقاله، دانشگاه‌های برتر کشورهای جهان اسلام بر اساس تعداد پیوندها، ضریب تأثیر، رتبه جهانی، و شاخص‌هایی از جمله اندازه، نمایانی، فایل‌های غنی‌، و اسکالر رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داد که رابطه‌ معنی‌داری بین ضریب تأثیر وب‌سایت با شاخص‌هایی از جمله رتبه جهانی، اندازه، فایل‌های غنی، و اسکالر وجود دارد، اما رابطه معنی‌داری بین ضریب تأثیر وب‌سایت و نمایانی آن مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Situation of Top Universities' Websites in the Islamic World Countries: a Webometric Study

نویسندگان [English]

  • Marzieh Goltaji
  • Fereshteh Didegah
چکیده [English]

With regards to important role of universities’ websites, this article aimed to study top universities of the Islamic countries using webometrics methods. Research data were extracted from AltaVista search engine and WEBOMETRICS website. In this study, top universities of the Islamic countries were ranked with some indexes such as number of links, web impact factor, world rank, size, visibility, rich files and scholar. Results showed that there was a significant relation between web impact factor with some indicators such as world rank, size, rich files and scholar, but there was not any significant relation between web impact factor and visibility of the website. Strong significant correlation between top universities of the Islamic world countries websites’ world rank and their ranks based on GDP was another result that we can mention in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic World countries
  • webometrics
  • web impact factor
  • webometrics indicators
  • websites ranking