دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، مهر 1390 
طراحی موتور جستجوی هوشمند تخصصی

صفحه 903-924

سیدرضا سرآبادانی؛ حسین شیرازی


معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

صفحه 1320-1336

فرشید دانش؛ امیررضا اصنافی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم ریاضی پور؛ افروز زارعی