تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان شش نشریه ایرانی انگلیسی زبان حوزه فنی و مهندسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

نویسندگان

1 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

چکیده

پژوهش حاضر شش عنوان نشریه علمی پژوهشی انگلیسی‌زبان حوزه فنی و مهندسی را که در ایران به چاپ می‌رسند، مورد بررسی قرار داده است. الگوی مشارکت نویسندگان، ضریب مشارکت آنها (CC)، میزان همکاری نویسندگان ایرانی و خارجی، میزان منابع استناد‌شده در مقالات مورد بررسی، و نسبت ارجاع به مقاله در هر مجله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که 4/75% از مقالات با همکاری نویسندگان ایرانی و 6/24% از مقالات با مشارکت نویسندگانی از 25 کشور دنیا انتشار یافته است. در تولید 367 مقاله مورد مطالعه، 1052 نویسنده مشارکت داشته‌اند که به‌طور میانگین برای هر مقاله، نزدیک به 3 نفر همکاری داشته‌اند. از این تعداد، 814 نویسنده ایرانی و 238 نویسنده خارجی بودند؛ بیشترین مشارکت مربوط به نویسندگان کشور هندوستان بود. در مورد پرکارترین مؤسسات و دانشگاه‌های داخل کشور در زمینه نشر مقالات حوزه فنی و مهندسی، نتایج نشان داد که دانشگاه علم و صنعت ایران در صدر دانشگاه‌ها و مؤسسات این حوزه قرار دارد. ضریب مشارکت نویسندگان حاکی از میل به مشارکت گروهی نویسندگان بود. در این میان، نشریه زیست فناوری ایران با ضریب مشارکت 668/0 در رتبه اول مجلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می‌تواند برای هیأت تحریریه‌ نشریات جامعه تحقیق و سیاست‌گذاری آینده مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis and Collaboration Pattern of Six Iranian English Journals in Engineering Area Indexed in Islamic World Science Citation Center

نویسندگان [English]

  • M. A. Ghane 1
  • foroghie Rahimi 2
چکیده [English]

This study investigated six engineering scholarly journals and focused on scientific collaboration pattern, coefficient collaboration, Iranian international collaboration, and citation analysis. Findings showed that Iranian researchers authored 75.4% of articles themselves and 24.6% of articles with contribution of researchers from 25 countries worldwide. 367 articles that contributed by 1052 authors were studied. On average three researchers collaborated per article. Out of 1052 contributors, 814 affiliated to Iranian universities and 238 writers belonged to other countries. The results showed Indian researchers were more active than others were. Ranking universities in terms of numbers of articles showed that Iran University of Science and Technology obtained the first place. Coefficient collaboration disclosed the fact that there was a high tendency towards international collaboration e.g. the coefficient collaboration of Iranian Journal of Biotechnology was 0.668. In general, the findings would be helpful for journal’s editorial boards in engineering fields to improve their policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering journals
  • Iranian English journal
  • Islamic World Science Citation Center (ISC)
  • scientific collaboration
  • Iran