علم‌سنجی در سازمان‌ها نقشی نوین برای کتابداران کتابخانه‌های تخصصی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

علم‌سنجی مفهومی است که در طول سالیان گذشته مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته است. متخصصانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند به‌دنبال آن هستند که میزان تأثیر‌گذاری و تأثیر‌پذیری تولیدکنندگان و سایر نقش‌آفرینان از جمله افراد، سازمان‌ها، کشورها و مواردی نظیر آن را در حوزه تولید علم و عوامل مؤثر بر آنها مورد بررسی قرار دهند. در نتیجه این فعالیت‌ها، شناسایی افراد تأثیرگذار امکان‌پذیر می‌گردد و امکان پیگیری صاحبان ایده یا افراد مرجع در حوزه‌های مختلف فراهم می‌شود. چنانچه این فعالیت (علم‌سنجی) با دیدگاه سازمانی و دانشی در سازمان‌ها انجام شود از دیدگاه مدیریت دانش ترسیم نقشه دانشی سازمان امکان‌پذیر خواهد بود که در نهایت به مدیریت دانش در سازمان‌ها کمک خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است ابتدا ابعاد و زوایای انجام علم‌سنجی در سازمان‌ها و سپس نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان کتابخانه‌های تخصصی در فرایند انجام آن بررسی و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics in Organizations as a New Role for Library and Information Science Professionals

نویسنده [English]

  • mohammad Hassanzadeh
چکیده [English]

Scientometrics is term which has attracted attentions from governments and organizations. Experts dealing with scintometrics and related investigations seek for impacts of working actors of science society on together from personal to governmental levels. Investigations of this kind provide scientific society with knowledge of prolific authors, organizations and countries. Integrating an organizational view with scientometrics studies will help us to reach in fruitful knowledge on science road map of organizations which finally, will enable better knowledge management. This article aimed to nurture this idea articulating concept of scientometrics in an organizational context and highlighting role of information science professionals in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • organizations
  • library and information science professionals
  • Knowledge Map