تحلیل استنادی نشریات علوم انسانی در پایگاه PJCR در سال‌های 1382-1386 (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

نویسنده

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل استنادی به بررسی مجله‌های سال‌های 1382-1386 حوزه علوم انسانی موجود در پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی1 (PJCR) پرداخته است. در این تحقیق، وضعیت ضریب تأثیر2 و شاخص نزدیکی3 مجلات این حوزه در سال‌های مورد نظر بررسی شده‌اند. همچنین، برترین ناشران مجلات حوزه علوم انسانی با توجه به فاکتور ضریب تأثیر معرفی گردیده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که به‌طور متوسط، در سال‌های مورد بررسی، بیش از 75% مجلات این حوزه دارای ضریب تأثیر بوده‌اند، در حالی‌که در این سال‌ها فقط 30% مجلات این حوزه، شاخص نزدیکی داشته‌اند. مقایسه میانگین ضریب تأثیر نشریات حوزه علوم انسانی با سایر حوزه‌ها، نشان از بالاتر بودن ضریب تأثیر نشریات این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of PJCR Humanities Journals during 2003-2007

نویسنده [English]

  • Roya Maghsoudi Daryeh
چکیده [English]

By using citation analysis, this article has studied humanities journals of Persian Journal Citation Report (PJCR) during 2003-2007. In this research "Impact Factor" and "Immediacy Index" of these journals were investigated and top publishers were determined according to the Impact Factor indicator. Findings showed that more than 75% of these journals have Impact Factor during mentioned years, while only 30% journals have Immediacy Index. Comparing the average Impact Factor of humanities journals with other fields showed the higher Impact Factor in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation analysis
  • journals
  • Humanities
  • PJCR database
  • impact factor
  • immediacy index