کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

چکیده

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از روش اتفاق‌‌نظر (اجماع) متخصصان و تحلیل رتبه‌بندی‌های نظرات، به گزینش از بین مدل‌های مدیریت تغییر بپردازد تا در نهایت به مدل تغییری که با ابعاد گوناگون و مسائل مطرح در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران تناسب داشته باشد، دست یابد. در نتیجه، این کتابخانه‌ها خواهند توانست این مدل را در راستای غلبه نسبی بر چالش‌های ناشی از تغییر و بهبود مدیریت تغییر به‌کار گیرند. با استفاده از روش اتفاق‌نظر، پرسشنامه پژوهش شامل سه مدل تغییر انتخاب‌شده از ادبیات و شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی آنها، به تعدادی از خبرگان علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و علم مدیریت ارائه شد. تحلیل نظرات خبرگان و انتخاب گزینه برتر، با استفاده از دو روش مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه انجام شد. یافته‌های به‌دست‌آمده، گزینش مدل تغییر برای خدمات اطلاع‌رسانی را توسط خبرگان تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Two Decision Making Methods in Analyzing Experts’ Ranking of Change Models

نویسندگان [English]

  • Maryam Nakhoda 1
  • Gholam Reza Fadaie 1
  • Sirous Alidousti 2
چکیده [English]

Using consensus method and analyzing the ranked viewpoints, this paper aimed to select an appropriate change model to the Iranian academic libraries. Therefore, these libraries can apply the mentioned model in order to overcome challenges resulted of change and improve change management. The research questionnaire including three selected change models from literature with criteria for ranking them, submitted to a group of experts in Library and Information Science and Management. The analysis of experts’ viewpoints and choosing the preferred option were done by using methods in Multiple Attribute Decision Making (MADM). The findings suggested the selection of “Information Services Framework for Managing Change” by Penfold

کلیدواژه‌ها [English]

  • change management
  • change models
  • multiple attribute decision making models
  • Academic Libraries
  • Iran