مدل توسعه‌ سواد اطلاعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

نویسنده

دانشگاه جندی شاپور

چکیده

مقاله حاضر به ارائه مدلی برای توسعه سواد اطلاعاتی در ایران برای وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری پرداخته است. این مدل، بر سه وجه- تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، تولید محتوی، و برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران و فعالان- مبتنی است. در هر یک از این وجوه، ضمن اشاره به نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، به اهم اقدامات قابل اتخاذ اشاره شده است. انتظار می‌رود که با تحقق مهارت‌های سواد اطلاعاتی که با تجهیز یادگیرندگان به مهارت‌های تفکر انتقادی همراه است، بسیاری از اهداف ملی مورد انتظار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی در دسترس قرار گیرند؛ چرا که گام اول در امر دسترسی به دانش (که بومی‌شدگی، ویژگی اصلی آن است) قدرت تشخیص مسأله و تعیین روشن نیاز اطلاعاتی و بهره‌گیری از اطلاعات موجود برای تولید اطلاعات و دانش جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Developing Information Literacy for Iranian Ministry of Higher Education (MSRT)

نویسنده [English]

  • Ali Hossein Ghasemi
چکیده [English]

This paper presented a model on developing information literacy for Iranian Ministry of Science, Research and Technology. This model was based on three sides: formulating rules and regulations, content production, and communication among the activists. In each of these sides, while referring to noting-worthy points, the top possible actions were mentioned. It was expected that by achieving information literacy skills that entails equipping the learners with critical thinking skills, much of the national objectives aimed in cultural, social, economic and scientific fields areas will be attained all since that the first step in accessing knowledge (the main characteristic of which is being localized) consists of the ability to recognize the problem, to determine the information need clearly, and to exploit the existing information in producing new information and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • information literacy development model
  • planning information literacy education
  • Ministry of Science
  • Research and Technology
  • Iran