نقش کتابخانه های دیجیتالی در پشتیبانی از آموزش الکترونیکی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

آموزش الکترونیکی، الگوی جدید آموزش و یادگیری است. مشخصه اصلی آموزش الکترونیکی، ارائه فعالیت‌های یادگیری و آموزش، به‌ویژه تحویل محتوای یادگیری در محیط دیجیتالی است. آموزش الکترونیکی نیز به‌مانند آموزش سنتی به ابزارهای پشتیبانی اطلاعاتی و منابع و خدمات اطلاعاتی نیاز دارد. کتابخانه‌های دیجیتالی می‌توانند برخلاف کتابخانه‌های سنتی، خدمات و منابع کتابخانه‌ای را در بستر اینترنت و فارغ از محدودیت‌های مکانی و زمانی برای پشتیبانی از فرایند آموزش الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار دهند. هدف این مقاله، بیان تعریف آموزش الکترونیکی و کتابخانه‌های دیجیتالی و سپس، تشریح خدمات مرجع، منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی، چگونگی دسترسی به آنها، نقش کتابداران در محیط دیجیتالی، نحوه آموزش کاربران در کتابخانه دیجیتالی، و ترکیب کتابخانه‌های دیجیتالی با محیط‌های یادگیری مجازی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Digital Libraries to Support of E-learning

نویسنده [English]

  • Akbar Majidi
چکیده [English]

E-learning is the new pattern of teaching and learning process. The main characteristic of e-learning is delivery of content and learning activity within learning management systems (LMS).
E-learning for its success requires that access to resources and information services. Digital libraries can offer different resources and information services on the Internet. Therefore, it will be very useful to support e-learning in this article, after expression of definitions of
e-learning and digital libraries, resources and services of digital libraries to support of e-learning were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : e-education
  • e-learning
  • digital libraries
  • Digital Reference Services
  • digital library resources
  • Librarians
  • information literacy training
  • virtual learning environments