آشفتگی نگارش نام پدیدآورندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

ضبط اسامی ایرانی در منابع خارجی دچار تشتّت و چندگانگی است و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است، به‌منظور بررسی آشفتگی ثبت و نگارش اسامی مؤلفان ایرانی، کنکاشی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی، طی سال‌های 2007 و 2008 داشته است. در این راستا، فهرست کامل آثار ایرانی در بانک اطلاعاتی Web of Science، برای سال‌های 2007 و 2008 استخراج شد. از اهداف دیگر این بررسی، تعیین جامعه آماری مقالات چاپ‌شده ایرانیان و تعیین تعداد و درصد اسامی مؤلفان ایرانی، دستخوش آشفتگی نگارش اسامی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی، بود. نتایج نشان داد که نگارش اسامی مردان بیش از زنان دارای تنوع نگارش بوده است. همچنین، بیشترین میزان تنوع نگارش (در یک‌سوم آنها)، مربوط به کوتاه‌نویسی نام بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Spelling Negligence of Iranian Authors' Names in "ISI" Database

نویسنده [English]

  • Maryam Khosravi
چکیده [English]

The recording of Persian names suffers from negligence and no rule is being followed in this regard. This paper was a descriptive-quantitative study, it also examined negligence recording of names of Iranian authors in the ISI database. In line with the study goals, the complete list of papers by Iranians during 2007 and 2008 in the Web of Science Database were extracted. Of other purpose of this research was to determine their gender and their way of spelling (consistently or negligently) were surveyed and each of the authors was dedicated a record. The results showed men's names were more negligently recorded compared with that of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Names of Iranian authors
  • spelling negligently
  • spelling of authors’ names
  • ISI DATABASE