مطالعه تطبیقی عناصر فراداده به‌کاررفته در وب‏سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با عناصر فراداده هسته دوبلین (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسنده

معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان استفاده وب‌سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از عناصر فراداده‏ای و مقایسه آن با عناصر استاندارد هسته دوبلین انجام شده است. در این پژوهش که از نوع پیمایشی تطبیقی است در مجموع، صفحه خانگی40 وب‏سایت کتابخانه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و مشاهده Source از طریق منوی View، عناصر فراداده‏ای صفحه اچ.تی.ام.ال هر یک از وب‌سایت‌‏ها استخراج شد و در سیاهه وارسی تهیه‌شده منظور گردید. سپس، با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد و میانگین) به تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته شد. یافته‏های پژوهش نشان داد هیچ‏یک از وب‏سایت‏ها از عناصر فراداده‏ای هسته دوبلین استفاده نکرده‏اند و در طراحی تمام این وب‏سایت‏ها از فراداده‏های عام زبان نشانه‏گذاری فرامتن استفاده شده است. در میزان استفاده از عناصر فراداده‏ای، وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و علم و صنعت ایران با 57% در رتبه اول و دانشگاه شهید بهشتی با 49% در رتبه دوم و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نیز با 40% در رتبه سوم قرار داشت. همچنین، رویکرد طراحان صفحات وب نیز با استفاده از جدول انطباق میان عناصر فراداده‏ای عام و هسته دوبلین مشخص گردید که عبارت بودند از: توجه به محتوای منبع در رتبه اول و توجه به ساختار فیزیکی در رتبه دوم و مالکیت حقوقی وب‏سایت‏ها نیز در رتبه سوم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Metadata Elements Used in the Website of Central Library of Universities Subordinate to the Ministry of Science, Research and Technology with the Dublin Core Metadata Elements

نویسنده [English]

  • Kobra Babaei
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of studying the web sites of central libraries of universities subordinate to the Ministry of Science, Research and Technology usage of metadata elements and its comparison with Dublin Core standard elements. This study was a comparative survey, in which 40 websites of academic library by using Internet Explorer browser. Then the HTML pages of these websites were seen through the Source of View menu, and metadata elements of each websites were extracted and entered in the checklist. Then, with using descriptive statistics (frequency, percentage and mean) analysis of data was discussed. Research findings showed that the reviewed websites did not use any Dublin Core metadata elements, general metadata Markup language used in design of all websites, the amount of metadata elements used in website, Central Library of Ferdowsi University of Mashhad and Iran Science and Industries with 57% in first ranked and Shahid Beheshti University with 49% in second ranked and the International University of Imam Khomeini with 40% was in third ranked. The approach to web designers was determined too that as follows: the content of source in first ranked and attention to physical appearance source in second ranked and also ownership of source in third position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • website
  • central library
  • HTML
  • DCMI