تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل‌های آن (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

فرآیند جستجوی اطلاعات، فرآیندی تعاملی است زیرا کاربر بر فرآیند جستجو کنترل دارد و در این مسیر، دست به انتخاب می‌زند. پرسش کاربر ممکن است در طی این فرآیند با توجه به بازخوردهای حاصل از نتایج بازیابی، یک سیر تکاملی را طی کند. از طرف دیگر، درون نظام بازیابی اطلاعات، فرایندهایی وجود دارند که به‌غیر از کاربر، توسط هیچ‌یک از عناصر این نظام (رایانه، رابط کاربری و ...) تحقق نمی‌یابند. این مسأله به‌خصوص در مورد "تعامل"، یعنی فرایند اتصال کاربر به سایر عناصر نظام و قضاوت ربط، نمود بیشتری دارد. این نوشته، نگاهی بر چیستی "تعامل" در بازیابی اطلاعات داشته است، سپس مدل سنتی بازیابی اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آن را مرور کرده است. در ادامه، مدل‌های جاری بازیابی تعاملی اطلاعات (مدل اپیزودی بلکین، مدل شناختی اینگورسن، مدل چندسطحی ساراسویک، و بازخورد تعاملی اسپینک) به‌تفصیل، تفسیر شده‌اند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Retrieval Interaction: an Analysis of Models

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Sadoughi 1
 • Ali Valinejad 1
 • Hossein Vakilimofrad 2
 • Hafez Mohammad hassanzadeh 3
 • Hamid Bouraghi 2
1
2
3
چکیده [English]

Information searching process is an interactive process thus users has control on searching process, and they can manage the results of the search process. In this process, user's question became more mature, according to retrieved results. In addition, on the side of the information retrieval system, there are some processes that could not be realized, unless by user. Practically, this issue, is egregious in “Interaction” -i.e. process of user connection to other system elements- and in “Relevance judgment”. This paper had a glance to existence of “Interaction” in information retrieval, in first. Then the tradition model of information retrieval and its strenght and weak points were reviewed. Finally, the current models of interactive information retrieval includes: Belkin episodic model, Ingwersen cognitive model, Sarasevic stratified model, and Spinks interactive feedback model were elucidated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information retrieval
 • traditional model of information retrieval
 • information retrieval interaction
 • Belkin episodic model
 • Ingwersen cognitive model
 • Sarasevic stratified model