ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت اطلاعات در یک سازمان (مورد مطالعه یک تولیدکننده قطعات خودرو) (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

1 همکاران سیستم

2 گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصمیم‌گیری صحیح کلید موفقیت یک کسب و کار محسوب می‌شود. لازمه تصمیم‌گیری صحیح، وجود اطلاعات درست و به‌هنگام است. در عصر ارتباطات، هر سازمان با انبوهی از داده‌های محیطی و درونی خود مواجه است. پایش و تجزیه تحلیل داده‌های محیطی و استفاده از اطلاعات قابل اتکا نقش مهمی در پیشرفت یک سازمان ایفا می‌کند. پژوهش حاضر، با هدف تدوین شاخص‌های کیفیت اطلاعات و ارائه چارچوبی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات موجود در یک سازمان انجام شده است. در این مقاله، با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان فنّاوری اطلاعات، شاخص‌های کیفیت اطلاعات تدوین شده‌اند و به‌وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن هر شاخص مشخص شده است. سپس، چارچوب پیشنهادی پژوهش در یک سازمان تولیدکننده قطعات خودرو جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات موجود در فرایند کاری آن سازمان اجرا شده و راهکارهای بهبود کیفیت اطلاعات ارائه گردیده است. یافته اصلی این پژوهش، مدلی با رویکرد مدیریتی جهت شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی موجود در یک سازمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluation of Information Quality in a Company (An Automotive Parts Manufacturer as a Case)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi 1
  • Kamran Feizi 2
1
2
چکیده [English]

Every organization requires data and information to run its business and support decision making. These data and information can be obtained from many sources, internal or external organization. Wherever they come from, data and information should be free from any errors and defects to make the business run well and the decision taken from them qualified. In this article, after determination of information quality criteria, weight or importance of each criterion were calculated by utilizing fuzzy-AHP. The main conclusion from this particular study was designing a model to illustrate the information gap between current level and targeted level. The gap between those two levels could be used as guideline for improvement plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • information quality
  • information quality management
  • fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process)