شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی از پدیده‌های یکسان دارند و وجود این ادراکات متفاوت پایه‌های متفاوتی را برای رفتار افراد شکل
می‌دهند. در این مقاله، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش پدیدارنگاری، مفاهیم متفاوت مشارکت‌کنندگان (برنامه‌ریزان دولت الکترونیک) از پدیده شفافیت اطلاعات به‌وسیله مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به‌دست آمده و مطابق با چارچوب روش پدیدارنگاری، در قالب هفت طبقه توصیفی متفاوت که نشان‌دهنده هفت مفهوم متفاوت از پدیده شفافیت اطلاعات هستند، ارائه شده است. گرایش بیشتر مشارکت‌کنندگان بر مفهوم "دانای کل" از شفافیت اطلاعات که متضمن تعیین یک‌سویه اطلاعات ارائه‌شده به کاربران سامانه دولت الکترونیک است، از جمله نکات عمده‌ای است که این مطالعه به آن دست یافته است که می‌تواند دال بر اقدامات منفرد نسبت به شفافیت اطلاعات در روند استقرار دولت الکترونیک در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Transparency from the Perspective of E-Government Planners

نویسندگان [English]

  • mohammad Lagzian 1
  • Saeed Mortazavi 1
  • Seyyed Hoss Kazemi 2
1
2
چکیده [English]

People think differently on a single phenomenon, thus there are different frameworks for their behavior. Using qualitative approach (phenomenography method), participants’ (e-government planners) different perceptions of information transparency were obtained and grouped into, in the terms of phenomenography method, seven category of descriptions that stand for seven different conceptions of information transparency. One of the major findings was planners’ strong adherence to the "big brother or omniscient" conception (i.e. type and amount of information available to the
e-government users was determined only by government officials in a one-way manner) that could implies individual-based activities on the part of e-government planners in related to information transparency and therefore, for the aim of implementing e-government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government
  • information transparency
  • phenomenography
  • planners