ارزیابی توزیع فضایی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

امروزه، یکی از معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاد جهانی میزان دستیابی و استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است. علاوه بر دستیابی به این ابزار، توزیع عادلانه آن برای خدمات‌رسانی بهتر و به‌روزتر نیز بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نحوه توزیع فضایی شاخص‌های سخت‌افزار و نیروهای متخصص فاوا و کاربران انفورماتیک در مناطق چهارده‌گانه شهرداری اصفهان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که برای رتبه‌بندی، سطح‌بندی، و تعیین میزان پراکندگی شاخص‌ها از مدل‌های آماری مک‌گراناهان، تحلیل خوشه‌ای، و ضریب اختلاف استفاده شده است. نتایج نشان داد که شهرداری‌های مناطق مختلف شهر اصفهان از نظر برخورداری از این شاخص به‌صورت یکسان نبودند. به‌طور کلی، این مناطق در 4 گروه و به‌صورت برخوردار، به‌نسبت برخوردار، کمتر برخوردار، و نابرخوردار طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین، ضرایب پراکندگی نشان داد اختلاف زیاد در نوع و نحوه توزیع این شاخص‌ها در شهرداری‌های شهر اصفهان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Spatial Distribution of ICT Indicators in Fourteen Areas of Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahivandi 1
  • Hamid Reza Varesi 1
  • Mahmood Mohamadi 2
1
2
چکیده [English]

Today, one of the criteria for the assessment of development of countries, international organizations and world economy is the achievement of the level of ICT. In addition, a fair distribution of this tool for better and update services is very important. The purpose of this study was to assess the spatial distribution parameters and hardware experts in the areas of ICT and informatics users fourteen municipality of Isfahan. Descriptive research method was analytic and for ranking, grading and determination of distribution models, statistical indicators Mac Granahan, cluster analysis and factor differences were used. The results showed that the different regions of Isfahan Municipality of enjoyment of these indicators were not equal to. Generally, these areas formed four classes to enjoy, have relatively less ill, have enjoyed and have been classified. The scattering coefficient showed large differences in the type and distribution of these indices in Isfahan Municipality there..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • informatics users
  • Spatial distribution
  • Mac Granahan model
  • cluster analysis model
  • factor differences