موتورهای کاوش وب، و نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای دسترس‌پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی5 حاوی عناصر فرا‌داده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 مبتنی بر زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) در محیط‌های اطلاعاتی پیوسته پویا توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو و مقایسه آنها با یکدیگر با رویکرد تحلیلی-مقایسه‌ای انجام شد. جامعه پژوهش را 100 شیء محتوایی (کتاب الکترونیکی) مبتنی بر زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) در قالب دو گروه تشکیل می‌داد. گروه اول، حاوی عناصر فرا‌داده‌ای هسته دوبلین و گروه دوم، حاوی عناصر فرا‌داده‌ای مارک 21 که از اواخر مرداد 1388 تا خرداد 1389 روی وب‌سایت http://www.marcdcmi.ir انتشار یافته بودند. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی بود. وب‌سایت مورد مطالعه براساس پیشرفته‌ترین روش‌ها به موتورهای کاوش گوگل و یاهو معرفی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که موتور کاوش گوگل توانست عناصر فراداده‌ای مربوط به دو طرح فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 درج‌شده در اشیای محتوایی مورد مطالعه را به‌طور کامل نمایه‌سازی کند. ولی، موتور کاوش یاهو تا پایان مهلت انتشار (حدود 10 ماه) واکنش مثبتی نشان نداد و فاقد توانایی در نمایه‌سازی و به‌تبع آن رتبه‌بندی اشیای محتوایی مورد مطالعه بود. از دیدگاه مقایسه‌ای نیز تفاوتی میان نمایه‌سازی و رتبه‌بندی عناصر فراداده‌ای مربوط به دو استاندارد مورد مطالعه توسط موتور کاوش گوگل مشاهده نگردید. در مجموع، یافته‌ها حاکی از آن بود که هیچ‌یک از دو طرح فرا‌داده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 مبتنی بر XML منتشرشده در محیط‌های اطلاعاتی پیوسته پویا از لحاظ دسترس‌پذیری توسط موتورهای کاوش نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Web Search Engines and Indexing and Ranking the Content Object Including Metadata Elements Available at the Dynamic Information Environments

نویسندگان [English]

 • Faezeh sadat Tabatabai Amiri
 • Sayyed Mahdi Taheri 1
 • Abdolhossein Farajpahlou 2
 • Farideh Osareh 2
 • Abdolhamid Moarrefzadeh 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to make exam the indexing and ranking of XML content objects containing Dublin Core and MARC 21 metadata elements in dynamic online information environments by general search engines and comparing them together in a comparative-analytical approach. 100 XML content objects in two groups were analyzed: those with DCXML elements and those with MARCXML elements were published in website http://www.marcdcmi.ir. from late Mordad 1388 till Khordad 1389. Then the website was introduced to Google and Yahoo search engines. Google search engine was able to retrieve fully all the content objects during the study period through their Dublin Core and MARC 21 metadata elements Yahoo search engine, however, did not respond at all. The indexing of metadata elements embedded in content objects in dynamic online information environments and different between indexing and ranking of them were examined. Findings showed all Dublin Core and MARC 21 metadata elements by Google search engine were indexed. And there was not observed difference between indexing and ranking DCXML and MARCXML metadata elements in dynamic online information environments by Google search engine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
 • MARCXML
 • indexing metadata elements
 • dynamic online information environments
 • web search engine
 • Ranking
 • Extensible Markup Language (XML)