فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تهران؛ بورسیه دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

این مقاله با هدف معرفی فرایند داوری و ضرورت آن در نظارت بر کیفیت آثار علمی منتشرشده، به بررسی وجود/ عدم وجود فرایند داوری، انواع داوری‌های رایج، روش‌های تصمیم‌گیری، معیارهای مؤثر بر پذیرش مقاله، تصمیم‌گیرندگان اصلی، مسائل و مشکلات سردبیران، و هنجارهای رایج در فرایند داوری مجلات معتبر علمی ایران4 پرداخته است. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش، روش اجرای آن پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل 245 مجله علمی پژوهشی و ترویجی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که نوع داوری رایج در این مجلات «دوطرفه پنهان» است و روش غالب در پذیرش مقاله «اعلام نتیجه مقاله پس از داوری و طرح در جلسه هیئت تحریریه» است. همچنین، یافته‌ها حاکی از آن بود که دو معیار «اصیل و بدیع بودن پژوهش» و «ارتباط موضوع با خط‌مشی موضوعی مجله» نقش مؤثری در پذیرش مقالات دارند. از میان پنج رکن اصلی دخیل در فرایند داوری مجلات، «هیئت تحریریه» نقش اساسی‌تری در فرایند داوری مقالات داشته‌ است. درباره مسائل و مشکلات، سردبیران مجلات ایرانی بیشتر با سه مسأله «طولانی بودن زمان داوری مقالهها»، «کیفیت ضعیف نگارش مقالهها»، و «مشکلات مالی» مواجه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Peer-Review Process for Articles in Iran’s Scientific Journals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • Seyyed Ayatollah Mirzaie 2
  • Fatemeh Sheikhshoaei 3
چکیده [English]

This research with purpose of study the peer-review process in articles and its necessity for controlling of published scientific works quality, considered the types of refereeing currently practiced, the decision-making methods and criteria for acceptance of articles, the major decision makers, editor in chief problems, and the current norms in the peer-review process. The method used was a survey, and the data-collecting tool was a questionnaire. The statistical population of this research included 245 scientific journals. The results of the study show that, currently, the predominant type of refereeing for articles submitted to these journals is ‘double blind’ and the prevailing method of informing authors about the results of manuscript evaluation is ‘commenting on the manuscript after refereeing it and after consideration in an editorial board meeting.’ The findings also indicate that two criteria— ‘Originality and creativity of the research’ and ‘Being within the journal’s scope’—play the most important role in article acceptance. Of the five main parties cooperating in the peer-review process for these journals, the editorial board plays the most fundamental role. About the editor in chief problems, they have exposed with three problems "prolonged peer review time", "articles weak quality" and "financial problems".

کلیدواژه‌ها [English]

  • peer-review process
  • scientific journals
  • type of refereeing
  • referee
  • editorial board