تاخیر در نشر مقالات علمی بین‌المللی: مطالعه مقایسه‌ای چند رشته‌ای

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، به بررسی سهم هر یک از مراحلی که باعث تأخیر در روند نشر مقالات علمی از مرحله‌ ارسال تا انتشار برخط می‌شود، پرداخته شده است. ازآنجاکه این تأخیر می‌تواند در بین حوزه‌ها و رشته‌های علمی متفاوت باشد، نقش تفاوت‌های میان رشته‌ای در تأخیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه‌ مورد مطالعه تعداد 11,598 مقاله از 102 نشریه‌ متعلق به هفت رشته‌ علمی در حوزه‌های علوم و علوم اجتماعی است که در سال 2009 منتشر شده‌اند. در این پژوهش، از مقالات نمونه‌گیری صورت نگرفته است و از سرشماری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین زمانی از بین سه مرحله مورد بررسی در کل مقالات به‌ترتیب، متعلق به مرحله‌ ارسال-اصلاح (8 ماه) و اصلاح-پذیرش (1 ماه) مقالات در نشریات مورد بررسی است. میزان فواصل زمانی در مراحل مختلف بررسی مقالات در هر رشته نیز متفاوت بود و درصد بسیار کمی از نشریات هر رشته کمترین تأخیر را داشتند. بدین ترتیب 56 درصد مقالات رشته‌ شیمی، 57 درصد مقالات رشته‌ زیست‌شناسی، 47 درصد مقالات رشته‌ جراحی، 72 درصد مقالات رشته‌ کامپیوتر، 89 درصد مقالات رشته‌ اقتصاد، 96 درصد مقالات رشته‌ مدیریت، و 71 درصد نشریات رشته‌ کتابداری در فاصله‌ زمانی بیش از 6 ماه منتشر شده‌اند. در نهایت و با توجه به تأثیر تأخیر به‌عنوان شاخصی مؤثر در کاهش و افزایش ضرایب تأثیر نشریات، می‌توان گفت که این ارقام می‌تواند هشداری برای مسئولان نشریات مورد نظر جهت تلاش برای کاهش این تأخیر‌ها و افزایش ضریب تأثیر نشریاتشان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publication Delay of International Scientific Papers: A Multidisciplinary Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Zahra Namvar
  • Kayvan Kousha
چکیده [English]

In this research the contribution of different factors resulting in the delay of publication of papers from submitting through publication process was studied. Due to the fact that publication delay might happen in different phases in other majors and fields so we have compared and studied this phenomenon in seven sciences and social sciences disciplines. We have examined 11,598 papers which have been published in 102 journals in 2009. The results showed that maximum and minimum time period in three stages belonged to received-revised which lasts eight months and the revised-accepted which lasted one month. Time periods in reviewing papers were different for different subject areas and only few percentages of journals had relatively low publication delay. The findings indicated that 56 % of chemistry papers, 57% of biology papers, 47% of surgery papers, 72% of papers in computer, 89% of economy papers, 96% of management papers and 71% of papers in library and information science have been published in more than six months. Finally and due to the delay efficacy as an efficacious indicator in increasing and decreasing of journals impact factors, can be said that these figures can be an alarm for journals officials in order to decreasing these delays and increasing their journals impact factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • publication delay
  • scientific journals
  • Scientific communications