مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001- 2010 و ترسیم ساختاری از آن

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش‌های علم‌سنجی و کتاب‌سنجی، در صدد پرداختن به این مسأله است که مجموعه تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش در سطح بین‌المللی در بازه زمانی 10 ‌ساله (2001-2010)، چه رویکردی داشته و به چه حوزه‌هایی پرداخته‌ است. بدین منظور، پس از شناسایی و انتخاب واژه‌های کلیدی و زیرشاخه‌های این حوزه به کمک منابع اطلاعاتی مختلف، کار جستجوی پیشرفته واژه‌های گزینش‌شده در پایگاه‌ اطلاعاتی «وب‌آوساینس» انجام شد. داده‌های استخراج‌شده از این پایگاه‌ها، در حیطه‌های موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، مجله، مؤسسه یا دانشگاه،‌ و نوع مدرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس، همه پیشینه‌های مربوط به پایگاه «وب‌آوساینس» برای ترسیم ساختار علم به نرم‌افزار «هیست‌سایت» وارد شد و پس از انجام تحلیل‌های لازم، نقشه علم‌نگاشتی انتشارات این حوزه در این بازه زمانی، توسط این نرم‌افزار ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه مدیریت دانش در طی سال‌های مورد بررسی در پایگاه وب‌آوساینس‌، 9/10 درصد است. در میان 164 کشور تولیدکننده مدارک این حوزه، تولیدات علمی دانشمندان ایرانی، با دارا بودن رتبه 35 و تعداد 221 مدرک، 4/0 درصد کل تولیدات علمی این دانشمندان را تشکیل می‌داد. به‌لحاظ موضوعی، بیشترین گرایش به برخی فنّاوری‌های اطلاعاتی پشتیبان، به‌ویژه «داده‌کاوی» و نیز مفاهیم و جنبه‌های سازمانی و اجتماعی حوزه مدیریت دانش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Research Trend in Knowledge Management Field(2001-2010) and Mapping its Structure

نویسندگان [English]

  • Mehri Sedighi
  • Ammar Jalalimanesh
چکیده [English]

Using scientometric and bibliometric methods, the present study will answer this question: What approach had paid the scientific output in the field of knowledge management at international level in the last decade? For this purpose the first, keywords and subdirectories in this field were identified and selected. Then advanced search of these words were performed in the Web of Science database. All the extracted data from WoS database were entered to the "Histcite" software in the form of 500 record files. After performing the necessary analysis on them, scientific map in this field in 2001-2010 periods was drawn by the software. The study showed average annual growth rate of WoS publications in the field of knowledge management in the last decade, was 10.9 percent. Scientific products of Iranian scientists were included 221 records, and were formed 0.4 percent of the total scientific outputs in this field, and the rank of it, was 35. The most frequent thematic trends were: support information technology like 'data mining' and also organizational, social and managerial elements of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometry
  • Research Trend
  • Knowledge Management
  • Scientific Map
  • Web of Science Database
  • HistCite software