مقایسه دست‌نامه مارک ایران (برای تک نگاشتها)، مارک 21 و یونی مارک، با 17 مشکل شناسایی شده در رابطه با مارک ایران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید چمران

10.35050/JIPM010.2014.010

چکیده

از آنجایی که یونی مارک مبنای مارک ایران قرار گرفته است، به همین دلیل در این پژوهش به بررسی 17 مشکل شناسایی شده در سال 1994 توسط نامه کوکبی در مورد به کارگیری یونی مارک در ایران پرداخته شده است. این مشکلات ابتدا با دستنامه مارک ایران برای تک نگاشتها مقایسه شده تا راهکارهای پیشنهادی برای این مشکلات و میزان بومی سازی یونی مارک برای ایران مشخص گردد. پس از آن با توجه به این که در حال حاضر دو فرمت مارک 21 و یونی مارک به صورت جهانی در حال فعالیت هستند، این 17 مشکل با هر یک از این فرمتها نیز مقایسه شده است، تا مشخص گردد که آیا در ویرایش های جدید یونی مارک، این مشکلات رفع شده اند یا همچنان به همان صورت باقی مانده اند. همچنین از بررسی این مشکلات در مارک 21 و مقایسه نتایج آن با نتایج بررسی این 17 مشکل در یونی مارک، می توان تعیین کرد که کدام یک از این دو فرمت بیشتر با ویژگی های کتابشناختی و فهرست نویسی فارسی سازگاری دارند. در نهایت مشخص گردید که در مورد این 17 مشکل، مارک 21 نسبت به یونی مارک عملکرد بهتری در رفع آنها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of IranMARC Manual (for monographs), MARC21 & UNIMARC with 17 identified problems related to IranMARC

نویسندگان [English]

  • Mitra pashootanizadeh 1
  • Mortaza kokabi 2
1
2
چکیده [English]

Due to UNIMARC is the basis for the IranMARC format, in this paper all 17 problems identified by Kokabi in 1994 about adoption of UNIMARC in Iran, were compared with IranMARC Manual to find the suggested solutions for them. Because of the international role of MARC21 and UNIMARC, these 17 problems were checked out to reveal if these problems are solved in last update of UNIMARC and if there is any solution for them in MARC21. Eventually with these findings, researchers determined that MARC21 has more adaption with special feature of Persian cataloging and bibliographic features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNIMARC
  • MARC 21
  • IRANMARC
  • IranMARC Manual