نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏‌های پیوسته کتابخانه‏‌های دانشگاهی از آنها

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 مرکز منطقه ای اطلاع‏رسانی علوم و فناوری

چکیده

فهرست‏های کتابخانه‏ای از جمله مهم‏ترین واسطه‏های میان کاربران و مراجعان کتابخانه با مجموعه کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی به شمار می‏آیند. امروزه فناوری‏های نوین و در راس آنها وب2، کتابخانه2 و فهرست‏های2 این امکان را فراهم نموده‏اند تا مشارکت هرچه بیشتر کاربران را جلب نمایند. در مقاله حاضر به عنوان مرحله اول پژوهش، با بررسی محتوای متون، مجموعه‏ای از عناصر مرتبط با افزایش امکان مشارکت کاربران در فهرست‏های رایانه‏ای شناسایی ‏شد. در مرحله بعدی پژوهش، با استفاده از سیاهه‏وارسی حاصل از عناصر شناسایی شده، 7 فهرست‏ پیوسته مورد استفاده در 45 دانشگاه جامع وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان فهرست‏های مورد مطالعه، فهرست‏های ثنا در هر دو بخش امکانات جستجو و امکانات اجتماعی از وضعیت بهتری برخوردار بود. در مرتبه‏های بعدی، به ترتیب پاپیروس و سیمرغ به لحاظ برخورداری از امکانات و قابلیت‏های جستجو در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشتند. در حالی که از نظر امکانات اجتماعی، به ترتیب فهرست‏های پارس‏آذرخش و پروان بعد از فهرست ثنا قرار ‏گرفتند. فهرست‏های اوراکل، پروان و پیام در امکانات جستجو و سیمرغ از نظر برخورداری از امکانات اجتماعی نسبت به سایرین ضعیف‏تر بودند. در مجموع فهرست‏های مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از امکانات جستجو در وضعیت متوسط و به لحاظ برخورداری از امکانات اجتماعی در وضعیت ضعیفی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of OPACs in Users’ Social interactivity: Current Strategies and the Extent to which University OPACs Follow them

نویسندگان [English]

  • zoya abam 1
  • Sholeh Arastoopoor 2
چکیده [English]

OPACs are regarded as one of the most important intermediaries between library users and their collections. Through them one can find, identify and access desired information resources. A while ago, the very nature of OPACs made holdings of libraries and information centers available throughout the world but the real interaction between users and the collection was far beyond reach. Now through new technologies, such as Web 2.0, Library 2.0 and OPAC 2.0, a higher level of user interaction is possible. The first part of this paper identified a set of OPAC 2.0 elements. A checklist was prepared based on these elements, then using it, 7 different OPAC softwares were assessed. Among the studied OPACs, “Sana” was identified as the most successful OPAC in both searching and social facilities. Regarding these social facilities, “ParsAzarakhsh” and “Parvan” were in a rather good state. Moreover, “Oracle”, “Parvan” and “Payam” were in a fairly poor state for the searching facilities and “Simorgh functionality was not acceptable when social facilities were considered. The overall score of all these OPACs was higher in searching than social facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OPACs
  • Users’ social interactivity
  • OPAC 2.0
  • Library Softwares