دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 80، بهمن 1393 
نظام‌ های شناسه‌گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

صفحه 525-548

10.35050/JIPM010.2015.046

حمید رضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی؛ پیام حنفی زاده


واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

صفحه 573-602

10.35050/JIPM010.2015.048

رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمود سالاری؛ محمد زره ساز؛ رضا رجبعلی بگلو؛ فاطمه پازوکی