اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی فارسی کودکان

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2016.025

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط ‌کاربر کتابخانه‌‌های ‌دیجیتال فارسی کودکان بر اساس معیارهای استخراج شده از متون است. برای انجام پژوهش از روش­‌های پیمایشی و ارزیابانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه­‌ی وارسی محقق ساخته گردآوری شد. سیاهه­‌ی اولیه شامل 21 مقوله­‌ی (طراحی، نمایش اطلاعات، سادگی، انسجام، راهنمایی، راهبری، کنترل کاربر، زبان، تصحیح­‌خطا ، تعامل، بازخورد، جست­و­جو، قابلیت یادگیری، پشتیبانی از کاربر، کاهش بار حافظه کاربر، پیشینه کاربر، سازگاری، مشاهده وضعیت سامانه، تطبیق بین سیستم و جهان واقعی، انعطاف پذیری و شخصی­‌سازی) و 171 معیار بود. پس از اعتبارسنجی سیاهه با احتساب نقطه مطلوب 4، سیاهه‌­ی نهایی با 17 مقوله و 97 معیار برای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌­های دیجیتالی (ICDL، تبیان، ملی، کودکان، جامعه­ی مجازی، جزیره­ی­دانش، کتابک و کودکانه) مورد استفاده قرار گرفت.  یافته‌­ها نشان داد از بین معیارهای مورد مطالعه، "وضوح در ارائه جملات راهنما و قابل درک بودن راهنما" از مقوله‌­ی زبان با میانگین 4/55و "اجتناب از آوردن متن‌های زیر خط دار در کنار پیوندها" از مقوله­‌ی طراحی با میانگین 2/96به ترتیب بالاترین و پایین­ترین امتیاز را از نظر متخصصان کسب کردند. حاصل رتبه­‌بندی کتابخانه­‌ها از نظر رعایت معیارهای سیاهه ارزیابی نشانگر آن است که کتابخانه دیجیتال ملی کودکان با رعایت 73 درصد معیارها در رتبه نخست قرار دارد پس از آن کتابخانه‌های دیجیتال کتابک (72 درصد)، ICDL (68 درصد)، جزیره­ی دانش (67 درصد)، کودکانه (47 درصد)، تبیان (44 درصد)،  جامعه‌­ی مجازی (44 درصد) و کودکان (32 درصد) قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and evaluation of Persian children's digital library interfaces

نویسندگان [English]

  • Safieh Hosseini 1
  • Atefeh Sharif 2
  • Mohsen Nokarizi 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the children Persian digital libraries’ user interface based on the criteria extracted from the literature. In this regard, survey and evaluation methods were employed. The data was gathered using a researcher made checklist. The initial checklist was consisted of 21 categories (including designing, presentation, simplicity, consistency, guidance, navigation, user control, language, error correction, interaction, feedback, search, learnability, user support, reduction of user memory load, user background, compatibility, system status observation, coincidence between the system and real-world, flexibility and personalization) and 171 criteria. After validating the checklist by some experts and determining the desired point (point 4 out of 5), the final list including 17 categories and 97 criteria was used to assess the user interfaces of the selected children digital libraries (ICDL, Tebyan, Meli, Koodakan, Jameh Majazi, the Jazireh of Danesh, Ketabak and Koodakaneh). Results showed that among the criteria examined, "clearly presented and understandable terms Help and FAQ" of the language categories with an average of 4.55 out of 5 and "Avoid the underlined text next to the links" from the category of designing with an average of 2.96 out of 5, respectively, were the highest and lowest points. Final ranking of libraries showed the National Children's Digital Library was in the first place, followed closely by Ketabak digital library (72 %). After that Jazireh of Danesh (67%), Koodakaneh (47%), Tebyan (44%), Jameh Majazi (44%), and Koodakan (32%) were appeared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian digital libraries
  • children's digital libraries
  • user interface feathers